Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$

Bài toán:
Khi chiếu một bức xạ có bước sóng $\lambda =0.4\mu m$ vào catot của một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là $-U_h$.Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$.Tìm $\lambda '$
A. $0.5 \mu m$
B. $0.4 \mu m$
C. $0.24 \mu m$
D. $0.12 \mu m$
 
Ta có:
$\dfrac{hc}{\lambda }-A=\left | e \right |.U_{h}$
$\dfrac{hc}{\lambda '}-A=\left | e \right |.\left ( U_{h}+2 \right )$
$\Rightarrow \dfrac{hc}{\lambda '}-\dfrac{hc}{\lambda }=2.\left | e \right |$
Lắp số vào ta được $\lambda '=0,24\mu m$. Chọn C.
 
Ta có:
$\dfrac{hc}{\lambda }-A=\left | e \right |.U_{h}$
$\dfrac{hc}{\lambda '}-A=\left | e \right |.\left ( U_{h}+2 \right )$
$\Rightarrow \dfrac{hc}{\lambda '}-\dfrac{hc}{\lambda }=2.\left | e \right |$
Lắp số vào ta được $\lambda '=0,24\mu m$. Chọn C.
Bạn thay mã phân số frac thành dfrac cho công thức to lên nhé !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ta có:
$\dfrac{hc}{\lambda }-A=\left | e \right |.U_{h}$
$\dfrac{hc}{\lambda '}-A=\left | e \right |.\left ( U_{h}+2 \right )$
$\Rightarrow \dfrac{hc}{\lambda '}-\dfrac{hc}{\lambda }=2.\left | e \right |$
Lắp số vào ta được $\lambda '=0,24\mu m$. Chọn C.
Sao hiệu điện thế đang âm cơ mà, sao chuyển thành dương được vậy
 
Công thức đúng phải là eUh (hoặc trị tuyệt đối của eUh cũng thế) bạn ạ.Tuy nhiên ở đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, người ta đã định nghĩa hiệu điện thế hãm là - Uh, như vậy Uh theo định nghĩa của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là dương, và công thức trên của bạn là hợp lý.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Khi e chuyển lên quỹ đạo dừng N thì lực tương tác thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Mai Bò Hiệu điện thế hãm $U_{h}$ đối với bức xạ trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Muộn Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
L Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Số bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ashin_xman Bước sóng của bức xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tính tần số của bức xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Số bức xạ không gây hiệu ứng quang điện là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
levietnghials Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
NTH 52 Có thể nhìn thấy xung phản xạ bằng mắt thường không Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top