Số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1}=0,42\mu m$(tím);$\lambda _{2}=0,56\mu m$(lục);$\lambda _{3}=0,7\mu m$(đỏ). Giữa 2 vân sáng có màu liên tiếp giống màu vân trung tâm có 14 cực đại giao thoa của màu lục. Số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 19 vân tím,11 vân đỏ
B. 20 vân tím ,12 vân đỏ
C. 12 vân tím,6 vân đỏ
D. 20 vân tím,11 vân đỏ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng,nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1}=0,42\mu m$(tím);$\lambda _{2}=0,56\mu m$(lục);$\lambda _{3}=0,7\mu m$(đỏ).Giữa 2 vân sáng có màu liên tiếp giống màu vân trung tâm có 14 cực đại giao thoa của màu lục.Số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 19 vân tím,11 vân đỏ
B. 20 vân tím ,12 vân đỏ
C. 12 vân tím,6 vân đỏ
D. 20 vân tím,11 vân đỏ
Bài làm:
Mình làm thế này không biết đúng hay sai nữa bạn kiểm tra lại nhé:
"Giữa 2 vân sáng có màu liên tiếp giống màu vân trung tâm có 14 cực đại giao thoa của màu lục" nên $k_2= 15$
Ta sẽ lập tỷ số cho đến khi: $K_2 = 15$
Ta có: $$\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{4}{3}=\dfrac{12}{9}=\dfrac{20}{15} $$ $k_1 = 20$ suy ra trong khoảng giữa có 19 vân tím
Tương tự: $$\dfrac{k_2}{k_3}=\dfrac{\lambda_3}{\lambda_2}=\dfrac{5}{4}=\dfrac{15}{12}$$ $k_3 = 12$ suy ra trong khoảng giữa có 11 vân đỏ.
Đáp án mình chọn là A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn bị sai gióng mình ngày trước rồi
Giữa các khoảng vân trắng liên tiếp còn có các vạch trùng nhau giữa hai màu
Bài trên số vân đỏ trùng nhau với tím trong khoảng giữa hai ánh sáng trắng liên tiếp là $\dfrac{2.1}{0.7}=3$. Không tính ánh sáng trắng thì lấy 2.Số ánh sáng đỏ trùng lục là $\dfrac{2.8}{0.7}=4.\Rightarrow$ lấy 3
Vậy lấy $11-3-2$ là ra số vân đỏ .
Tương tự tìm ra số vân tím là 12 thôi .$\Rightarrow C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài Làm:

Mình xét từ vân trung tâm đến vân trùng nhau thứ nhất:
có 14+1=15 vân sáng màu lục.
$\Rightarrow$ Số vân sáng màu tím là $\dfrac{15.0,56}{0,42}-1=19 $
Số vân sáng màu đỏ là $ \dfrac{15.0,56}{0,7}-1=11 $

Nên chọn A
 
Bài này đáp án C đúng nhé !Dễ sai lầm nhất là không trừ đi số vân trùng,ai làm sai thì rút kinh nghiệm nhé.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
dtdt95 Số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm. Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
V Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Số vân sáng giữa hai vân trùng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 7
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top