Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$

Bài toán:
Dùng bức xạ ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$ chiếu vào catot của tế bào quang điện (có giới hạn quang điện $\lambda _o $), và để triệt tiêu dòng quang điện phải dùng hiệu điện thế hãm $U_h$.Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\dfrac{\lambda }{n}$ thì hiệu điện thế hãm có giá trị mới là $U'_h =kU_h$.Chọn biểu thức đúng .
A. $\lambda _o =\dfrac{k-n}{k-1}.\lambda$

B. $\lambda _o =\dfrac{k-1}{k-n}.\lambda$

C. $\lambda _o =\dfrac{k-1}{k-n}.\lambda$

D. $\lambda _o =\dfrac{k-1}{n}.\lambda$
Bạn chú ý dùng \dfrac để công thức hiển thị to và đẹp hơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán:
Dùng bức xạ ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$ chiếu vào catot của tế bào quang điện (có giới hạn quang điện $\lambda _o $), và để triệt tiêu dòng quang điện phải dùng hiệu điện thế hãm $U_h$.Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\dfrac{\lambda }{n}$ thì hiệu điện thế hãm có giá trị mới là $U'_h =kU_h$.Chọn biểu thức đúng .
A.$\lambda _o =\dfrac{k-n}{k-1}.\lambda$

B.$\lambda _o =\dfrac{k-1}{k-n}.\lambda$

C.$\lambda _o =\dfrac{k-1}{k-n}.\lambda$

D.$\lambda _o =\dfrac{k-1}{n}.\lambda$
Trả lời:
Ta có công thức:
$\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda_o} +eU_{h}$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có
$k.\dfrac{hc}{\lambda}=k\dfrac{hc}{\lambda_o} +keU_{h}$
Và $n\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda_o} +keU_{h}$
Biến đổi ra đáp án $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
phenol phenic Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Khi e chuyển lên quỹ đạo dừng N thì lực tương tác thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Mai Bò Hiệu điện thế hãm $U_{h}$ đối với bức xạ trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Muộn Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
L Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Số bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ashin_xman Bước sóng của bức xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tính tần số của bức xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Số bức xạ không gây hiệu ứng quang điện là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
levietnghials Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top