Xác định tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.

Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với $f=10(hz)$. Điểm $M$ nằm trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại điểm đó $M$ cách $N\;\;5(cm)$ đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền, biết $MN<\lambda$. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.
A. $60(cm/s)$, truyền từ $M$ đến $N$
B. $60(cm/s)$, truyền từ $N$ đến $M$
C. $3(m/s)$, truyền từ $N$ đến $M$
D. $3(m/s)$, truyền từ $M$ đến $N$
 
Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với $f=10(hz)$. Điểm $M$ nằm trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại điểm đó $M$ cách $N\;\;5(cm)$ đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền, biết $MN<\lambda$. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.
A. $60(cm/s)$, truyền từ $M$ đến $N$
B. $60(cm/s)$, truyền từ $N$ đến $M$
C. $3(m/s)$, truyền từ $N$ đến $M$
D. $3(m/s)$, truyền từ $M$ đến $N$
Lời giải:
•$\Delta \varphi=\dfrac{\pi}{3}$ hoặc $\Delta \varphi=\dfrac{2\pi}{3}$, từ các trường hợp tìm được $v=3(m/s)$
•Giả sử sóng truyền từ $M$ đến $N$, ta có:
$u_M=a\cos \omega t \Rightarrow u_N=a\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi}{3} \right)$
•Vì $N$ đang đi lên nên $u'_N > 0 \Rightarrow sin \left(\omega t-\dfrac{\pi}{3} \right) =-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, đồng thời thay $\cos \omega t=1$ vào ta cũng được $sin \left(\omega t-\dfrac{\pi}{3} \right) =-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, phù hợp với giải sử
•Vậy sóng truyền từ $M$ đến $N$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải:
•$\Delta \varphi=\dfrac{\pi}{3}$ hoặc $\Delta \varphi=\dfrac{2\pi}{3}$, từ các trường hợp tìm được $v=3(m/s)$
•Giả sử sóng truyền từ $M$ đến $N$, ta có:
$u_M=a\cos \omega t \Rightarrow u_N=a\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi}{3} \right)$
•Vì $N$ đang đi lên nên $u'_N > 0 \Rightarrow sin \left(\omega t-\dfrac{\pi}{3} \right) =-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, đồng thời thay $\cos \omega t=1$ vào ta cũng được $sin \left(\omega t-\dfrac{\pi}{3} \right) =-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, phù hợp với giải sử
•Vậy sóng truyền từ $M$ đến $N$
Trung, Mi làm đúng với ta , nhưng cơ mà đáp án thầy ta đọc nó lại là B mới đểu.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
B Xác định tần số, tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Xác định điểm dao động cực tiểu ? Bài tập Sóng cơ 7
superstar Xác định khảng cách từ N đến M Bài tập Sóng cơ 0
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng 2$\sqrt{3}$ mm? Bài tập Sóng cơ 2
H Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất. Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định $v_{max}$ của bụng sóng Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
Đ Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
N Xác định tần số sóng ! Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với nguồn $B$ Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
N Bài tập xác định điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Xác định kích thước của vật Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định công suất của nguồn âm Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top