Có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên

Bài toán:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc là:$\lambda _{1}=0,42\mu m$; $\lambda _{2}=0,56\mu m$;$\lambda _{3}=0,70\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên:
A. 26 vân
B. 29 vân
C. 44 vân
D. 35 vân

P/s: Đáp án là A
 
Bài toán:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc là:$\lambda _{1}=0,42\mu m$; $\lambda _{2}=0,56\mu m$;$\lambda _{3}=0,70\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên:
A. 26 vân
B. 29 vân
C. 44 vân
D. 35 vân

P/s: Đáp án là A
Có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự đây rồi bạn nhé:
http://vatliphothong.vn/t/1665/
 
Bài làm
Gọi $n_{1};n_{2};n_{3} $ lần lượt là số tia sáng đơn sắc của 3 bức xạ trên tại vị trí vân sáng 1 cùng màu với vân trung tâm.
Ta có:

$n_{1}.\lambda _{1}=n_{2}.\lambda 2=n_{3}.\lambda 3

\Rightarrow n_{1}=20;n_{2}=15;n_{3}=12$
Khi đó số tia sáng của 3 bức xạ là (21+16+13)=50
trong đó có: 2 tia sáng trùng nhau của cả 3 bức xạ
Trừ vân trung tâm có:
4vân trùng của bức xạ 1 và 2
3 vân trùng của bức xạ 1 và 3
2 vân trùng của bức xạ 2 và 3
$\Rightarrow$ Số bức xạ đơn sắc là: 50-2.3-4.2-3.2-2.2=26
Chọn A
 
Gọi $n_{1};n_{2};n_{3} $ lần lượt là số tia sáng đơn sắc của 3 bức xạ trên tại vị trí vân sáng 1 cùng màu với vân trung tâm.
Ta có:

$n_{1}.\lambda _{1}=n_{2}.\lambda 2=n_{3}.\lambda 3

\Rightarrow n_{1}=20;n_{2}=15;n_{3}=12$
Khi đó số tia sáng của 3 bức xạ là (21+16+13)=50
trong đó có: 2 tia sáng trùng nhau của cả 3 bức xạ
Trừ vân trung tâm có:
4vân trùng của bức xạ 1 và 2
3 vân trùng của bức xạ 1 và 3
2 vân trùng của bức xạ 2 và 3
$\Rightarrow$ Số bức xạ đơn sắc là: 50-2.3-4.2-3.2-2.2=26
Chọn A
Rất hay.
 
tại vì đề ko cho xem 2 vân trùng chỉ tính là 1 nên đáp số mới là 26 ,nếu xem 2 vân trùng chỉ tính là 1 thì đáp số là 35
Vân sáng đơn sắc thì không được tính là vân trùng vì :ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính còn vân sáng trùng bị tán sắc thành 2,3 tia đơn sắc khi đi qua lăng kính.Bài này đáp án 26 là chuẩn rồi cậu.
 
Bài toán:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc là:$\lambda _{1}=0,42\mu m$; $\lambda _{2}=0,56\mu m$;$\lambda _{3}=0,70\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên:
A. 26 vân
B. 29 vân
C. 44 vân
D. 35 vân

P/s: Đáp án là A
Ta có :
$$i= 20i_1=15i_2=12i_3$$
Nên số vân sáng đơn sắc riêng lẻ là :
$$N = \left(20+15+12-3\right)-2\left(UCLN\left(20,15\right)+UCLN\left(15,12\right)+UCLN\left(12,20\right)-3\right) = 26$$

Công thức tổng quát :
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho $$i=k_1i_1=k_2i_2=k_3i_3$$
Thì số vân sáng đơn sắc riêng lẻ là :
$$N = \left(k_1+k_2+k_3-3\right)-2\left(UCLN\left(k_1,k_2\right)+UCLN\left(k_2,k_3\right)

+UCLN\left(k_3,k_1\right)-3\right) $$
Số vân sáng là (tính cả 2 vân trùng coi như 1 vân sáng)
$$N = \left(k_1+k_2+k_3-3\right)-\left(UCLN\left(k_1,k_2\right)+UCLN\left(k_2,k_3\right)+UCLN\left(k_3,k_1\right)-3\right) $$
:D
 
Last edited:
Làm sao tìm được số tia sáng của 3 bức xạ là 20, 15, 12 vậy ạ?
Vân sáng trùng màu voi vân trung tâm phải có 3 bức xạ suy ra
$k_1x_1=k_2x_2=k_3x_3$ (gia su x là buoc song lam da)
sau đó bạn lấy các tỉ số đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho chia $\left(x_1: x_2\right)=42:56=3:4$
(ước của chúng là 5 nên là 15:20 suy ra $k_1:k_2=20:15$)
 
Làm sao tìm được số tia sáng của 3 bức xạ là 20, 15, 12 vậy ạ?
Vân sáng trùng màu voi vân trung tâm phải có 3 bức xạ suy ra
$k_1x_1=k_2x_2=k_3x_3$ (gia su x là buoc song lam da)
sau đó bạn lấy các tỉ số đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho chia $\left(x_1: x_2\right)=42:56=3:4$
(ước của chúng là 5 nên là 15:20 suy ra $k_1:k_2=20:15$)
Khi đưa ra được tỉ lệ thì mình nghĩ nên chuẩn hóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán(Tức là mình sẽ cho khoảng là từ 0 đến giá trị max mà từ tỉ lệ suy ra)
Từ đó ta dễ dàng tính được số vân thôi
(Không biết đúng hay không)
 
Bài toán:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc là:$\lambda _{1}=0,42\mu m$; $\lambda _{2}=0,56\mu m$;$\lambda _{3}=0,70\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên:
A. 26 vân
B. 29 vân
C. 44 vân
D. 35 vân

P/s: Đáp án là A
Giả sử người ta cho đáp án là 26 vân và yêu cầu tìm một trong ba bước sóng thì công thức coi như khó dùng được và tất nhiên phương pháp đếm cũng rất khó khăn
 
Last edited:
Giả sử người ta cho đáp án là 26 vân và yêu cầu tìm một trong ba bước sóng thì công thức coi như khó dùng được và tất nhiên phương pháp đếm cũng rất khó khăn
Giả sử đề cho là tìm số vân sáng đơn sắc của $\lambda_1$ ạ.
Thì công thức của em là:
$$s = \left(k_1-1\right)-\left(UCLN\left(k_1,k_2\right)+UCLN\left(k_1,k_3\right)-2\right)$$
:D
 
Giả sử đề cho là tìm số vân sáng đơn sắc của $\lambda_1$ ạ.
Thì công thức của em là:
$$s = \left(k_1-1\right)-\left(UCLN\left(k_1,k_2\right)+UCLN\left(k_1,k_3\right)-2\right)$$
:D
Ý mình là đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 người ta cho có 26 vân sáng đơn sắc riêng lẻ của ba màu trên và họ yêu cầu tìm giá trị của một trong ba bước sóng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ 3 cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và lam Bài tập Sóng ánh sáng 0
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ? Bài tập Sóng ánh sáng 14
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
beyondthecloud Trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 8
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Có bao nhiêu vân tối bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Giữa 2 vân sáng đó có bao nhiêu vân màu tím và bao nhiêu vân màu đỏ Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Trên đoạn MN=30mm có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng $\lambda_1$ Bài tập Sóng ánh sáng 7
minh Có bao nhiêu bức xạ đơn sắc bị triệt tiêu tại A? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
pipi Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
kiemro721119 Còn có bao nhiêu vân sáng khác: Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Trong đoạn $MN$ có bao nhiêu vạch sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Có bao nhiêu vân tối bức xạ ${\lambda}_2$ trùng với vân sáng của bức xạ ${\lambda}_1$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Giá trị của bước sóng thứ nhất có thể là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm thấy bao nhiêu vân sáng đơn sắc? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Giữa hai vân sáng gần nhau nhất, cùng màu với vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng của hai ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau ? Bài tập Sóng ánh sáng 10
•One-HicF Hỏi trên màn quan sát giữa 2 vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cũng màu với vân trung tâm quan sát thấy có bao nhiêu vân sáng đỏ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Có bao nhiêu vân cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top