Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB

Bài toán:
Trên day đàn hồi AB nằm ngang đang xay ra sóng dừng với B là điểm nút ,C là bụng gần B nhất với BC=14cm.Gọi M là 1 vị trí trong khoãng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C.Tìm khoãng MB
A.$5$ cm
B.$3,7$ cm
C.$4.67$ cm
D.$6.22$ cm
 
Bước sóng : $\lambda =2BC=28cm$
Biên độ tại M
$A_{M}=\dfrac{A_{C}}{2}=A\Rightarrow MB=\dfrac{\lambda }{12}=\dfrac{7}{3}cm$
Sao không có đáp án,không biết mình sai ở đâu nhỉ?
 
Bài toán:
Trên day đàn hồi AB nằm ngang đang xay ra sóng dừng với B là điểm nút ,C là bụng gần B nhất với BC=14cm.Gọi M là 1 vị trí trong khoãng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C.Tìm khoãng MB
A.$5$ cm
B.$3,7$ cm
C.$4,67$ cm
D.$6,22$ cm
Lời giải:
$BC=14 \iff \lambda = 14.4=56(cm)$
Từ B đến M là $\dfrac{\lambda}{12}=\dfrac{14}{3}(cm)$ Chọn C
 
Xin nỗi mấy bạn , mình nhìn nhầm đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 khác. Cho mình hỏi dây đàn hồi trên mấy bạn cho hệ số K=1 à và chỉ có 1 bụng 2 nút ?
 
xin lổi mấy bạn , mình nhìn nhầm đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 khác. Cho mình hỏi dây đàn hồi trên mấy bạn cho hệ số K=1 à và chỉ có 1 bụng 2 nút ?
Trước tiên bạn cần viết hoa đầu câu
Thứ 2 mình chẳng có cho hệ số $k$ nào cả.
áp dụng đường tròn lượng giác :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Gọi $O$ là trung điểm của $AB$, điểm đứng yên trên đoạn $AB$ gần $O$ nhất và xa $O$ nhất cách $O$ mộ Bài tập Sóng cơ 3
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
Lã Phụng Tiên GTLN của gia tốc là Bài tập Sóng cơ 3
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
T Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 4
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Dao động với biên độ cực đại xa A nhất cách A là Bài tập Sóng cơ 1
Chettroi Khối lượng dây là Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
khoaa8a Giá trị của A1 và A2 tương ứng là Bài tập Sóng cơ 1
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Hương Ly Giá trị của n là Bài tập Sóng cơ 2
QS. Nguyễn Minh Đức Thời điểm đầu tiên để M xuống thấp nhất là? Bài tập Sóng cơ 2
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top