Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài AB thay đổi được

Bài toán
Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài $AB$ thay đổi được (nhờ thay đổi vị trí mực nước B). Khi âm thoa dao động, nó phát ra một âm cơ bản, trong ống có 1 sóng dừng ổn định với $B$ luôn luôn là nút sóng. Để nghe thấy âm to nhất thì AB nhỏ nhất là $13cm$. Cho vận tốc âm trong không khí là $v=340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Khi thay đổi chiều cao của ống sao cho $AB=l=65cm$ ta lại thấy âm cũng to nhất. Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng $AB$ có sóng dừng là
A. 4 bụng.
B. 3 bụng.
C. 2 bụng.
D. 5 bụng

Lời giải
Sóng dừng xảy ra với 1 đầu cố định và 1 đầu hở
Để thấy âm to nhất thì tại A là bụng sóng nên $AB_{min}=\dfrac{\lambda }{4}=13\Rightarrow \lambda =52 cm$
Khi AB=65cm và tại A cũng là bụng sóng tức $AB=65cm=2,5.\dfrac{\lambda }{2}\Rightarrow $ có 2 + 1 nửa bó sóng nên có 3 bụng sóng (vì tại B có định và A cũng là 1 bụng)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài $AB$ thay đổi được (nhờ thay đổi vị trí mực nước B). Khi âm thoa dao động, nó phát ra một âm cơ bản, trong ống có 1 sóng dừng ổn định với $B$ luôn luôn là nút sóng. Để nghe thấy âm to nhất thì AB nhỏ nhất là $13cm$. Cho vận tốc âm trong không khí là $v=340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Khi thay đổi chiều cao của ống sao cho $AB=l=65cm$ ta lại thấy âm cũng to nhất. Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng $AB$ có sóng dừng là
A. 4 bụng.
B. 3 bụng.
C. 2 bụng.
D. 5 bụng

Lời giải
Sóng dừng xảy ra với 1 đầu cố định và 1 đầu hở
Để thấy âm to nhất thì tại A là bụng sóng nên $AB_{min}=\dfrac{\lambda }{4}=13\Rightarrow \lambda =52 cm$
Khi AB=65cm và tại A cũng là bụng sóng tức $AB=65cm=2,5.\dfrac{\lambda }{2}\Rightarrow $ có 2 + 1 nửa bó sóng nên có 3 bụng sóng (vì tại B có định và A cũng là 1 bụng)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
T Tại một thời điểm nào đó N có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ Bài tập Sóng cơ 7
H Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
L Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện được một dao động toàn phần thì dao động cao tần Bài tập Sóng cơ 3
C Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là Bài tập Sóng cơ 5
__Black_Cat____! Một ống bịt một đầu cho ta âm cơ bản có tần số f. Khi bỏ đầu bịt đi tần số âm cơ bản sẽ như thế nào Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Hai hoạ âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz Bài tập Sóng cơ 0
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
B Một Bài Giao Thoa Sóng Khó Bài tập Sóng cơ 5
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv M cách AB một đoạn lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
N Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực AB là Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
C Điểm dao động với biên độ cực đại cách M một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 6
A Từ vị trí ban đầu một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
congchuaxuxu97 Một quả cầu đặc một khối trụ đặc Bài tập Sóng cơ 5
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
P M cách A một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 0
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
lannhi Thay đổi tần số rung một lượng nhỏ bằng Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Kate Spencer Điểm M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top