Trên mặt nước quan sát thấy ?

Câu hỏi
Bên dưới mặt nước đủ rộng có 1 nguồn sáng trắng kích thước nhỏ. Trên mặt nước quan sát thấy :
A. Một vùng sáng tròn, phần giữa màu trắng, mép ngoài màu tím
B. Một vùng sáng tròn, phần giữa màu trắng, mép ngoài màu đỏ
C. Các vòng tròn cầu vồng đồng tâm
D. Một vùng sáng tròn, mép ngoài màu tím.
 
Câu hỏi
Bên dưới mặt nước đủ rộng có 1 nguồn sáng trắng kích thước nhỏ.Trên mặt nước quan sát thấy :
A. Một vùng sáng tròn ,phần giữa màu trắng ,mép ngoài màu tím
B. Một vùng sáng tròn ,phần giữa màu trắng ,mép ngoài màu đỏ
C. Các vòng tròn cầu vồng đồng tâm
D. Một vùng sáng tròn,mép ngoài màu tím .
Đáp án B đúng không
Hình như thế :D
 
Tâm vòng tròn là as trắng chắc khỏi cần giải thích, khi ta giảm dần góc tới, có nghĩa là càng ở xa vị trí trung tâm thì lần lượt các as sẽ bị pxtp, bắt đầu từ as đỏ và cuối cùng là as tím, chiết suất của nước với as tím là lớn nhất nên góc i giới hạn của as tím là nhỏ nhất.
 
Mình cũng đang thắc mắc câu này, đáp án trên mạng có chỗ A - chỗ B nên không biết thế nào.
Cả nhà xem xét và giải thích rõ ràng giúp :ah:
 
Câu hỏi
Bên dưới mặt nước đủ rộng có 1 nguồn sáng trắng kích thước nhỏ.Trên mặt nước quan sát thấy :
A. Một vùng sáng tròn ,phần giữa màu trắng ,mép ngoài màu tím
B. Một vùng sáng tròn ,phần giữa màu trắng ,mép ngoài màu đỏ
C. Các vòng tròn cầu vồng đồng tâm
D. Một vùng sáng tròn,mép ngoài màu tím .
Đáp án B
Hình ảnh tương tư giao thoa ánh sáng trắng. Và bắt đầu từ vân sáng chính giữa thì là ánh sáng tím....đến ánh sáng đỏ.
Nếu cần giải thích theo mình là do chiết suất khác nhau dẫn đến vận tốc khác nhau. Cùng 1 thời gian ló ra khỏi mặt nước, $v_đ>v_t$ suy ra quãng đường đi được lớn hơn nên nó ở ngoài và ngược lại.
 

Quảng cáo

Top