Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng

Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 =0,640\mu m$ thì trên màn quan sát ta thấy tại $M$ và $N$ là $2$ vân sáng, trong khoảng giữa $MN$ còn có $7$ vân sáng khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1$ và $\lambda_2$ thì trên đoạn $MN$ ta thấy có $19$ vạch sáng, trong đó có $3$ vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm và $2$ trong $3$ vạch sáng này nằm tại $M$ và $N$. Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng
A. $0,427\mu m$
B. $0,478\mu m$
C. $0,450\mu m$
D. $0,624\mu m$
 
Bài này suy luận nhanh như sau: Ban đầu, giữa MN có 7+2 = 9 vân sáng nên có 8 khoảng vân của as1, sau chiếu thêm as2 thì có 19 vạch trong đó có 3 vạch trùng nên tổng có 22 vạch suy ra số vân của as 2 là 22 - 9 = 13 vân nên có 12 khoảng vân của as2. Ta có: $\dfrac{\lambda _2}{\lambda _1} = \dfrac{i_2}{i_1} = \dfrac{8}{12}\Rightarrow i_2 = 0,427\left(\mu m \right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Sóng ánh sáng 1
cuonghp96 Bước sóng $\lambda _3$ là Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Bước sóng $\lambda _2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
ShiroPin Bước sóng $\lambda$ cảu ánh sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tìm bước sóng $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng $\lambda _{2}=?$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng $\lambda$ có giá trị là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Bước sóng của $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
H Bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Số vân của bức xạ ${\lambda}_1$ và của bức xạ ${\lambda}_2$ lệch nhau 3 vân,bước sóng ${\lambda}_2$? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Bước sóng $\lambda _{2}$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sao Mơ Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 5
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Q Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
loveparadise1510 Bước sóng của λ2 là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Mai Bò Bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Bước sóng của nguồn sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
cuonghp96 Bước sóng ánh sáng bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Tính bước sóng λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Bước sóng cần tìm là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
tranlehaiquan Bước sóng có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng ánh sáng 1
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
rainmeteror Bước sóng của bức xạ này là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tìm bước sóng trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top