Thể tích lượng khí thoát ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn trong phòng ?

Bài toán
1 phòng có kích thước 160 $m^3$ ban đầu khối lượng trong phòng có điều kiện tiêu chuẩn sau đó nhiệt độ không khí tăng lên $10^o$C, trong khi đó áp suất bằng $75cmHg$. Tính thể tích lượng không khí ra khỏi phòng và khối lượng không khí trong phòng. Biết $D= 1,12(Kg/m^3$).
 
Bài toán
1 phòng có kích thước 160 $m^3$ ban đầu khối lượng trong phòng có điều kiện tiêu chuẩn sau đó nhiệt độ không khí tăng lên $10^o$C, trong khi đó áp suất bằng $75cmHg$. Tính thể tích lượng không khí ra khỏi phòng và khối lượng không khí trong phòng. Biết $D= 1,12(Kg/m^3$).
Số mol khí có trong phòng ban đầu là
$ n_{0}=\dfrac{P_{0} V }{RT_{0}} $
Số mol khí còn lại trong bình
$ n_{1}=\dfrac{p_{1} V}{RT_{1}} $

Suy ra số mol khí thoát ra $\Delta n=n_{0}-n_{1}=\dfrac{P_{0} V }{RT_{0}}-\dfrac{P_{1} V}{RT_{1}}$
Thay số suy ra $n \approx 0,187 mol $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top