Số vân sáng đơn sắc quan sát được ???

Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1$ = 0,48$\mu$m, $\lambda_2$=0,64$\mu$m, $\lambda_3$=0,72$\mu$m. Số vân sáng đơn sắc quan sát được ở giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 26
B. 21
C. 16
D. 23
 
Okie, mình sai, mong các bạn thông cảm :) Mình đã nhầm lẫn 1 tý trong tính toán để đưa ra kết quả đó, nếu là đơn sắc thì 16 như tkvatlyphothong
bên boxmath hình như bạn này là tkboxmath :)
nói đúng rùi, tại mình muốn đưa nó về tổng quát một tý thôi :(

$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-2.\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]+3=16$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Okie, mình sai, mong các bạn thông cảm :) Mình đã nhầm lẫn 1 tý trong tính toán để đưa ra kết quả đó, nếu là đơn sắc thì 16 như tkvatlyphothong
bên boxmath hình như bạn này là tkboxmath :)
nói đúng rùi, tại mình muốn đưa nó về tổng quát một tý thôi :(

$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-2.\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]+3=16$
Nếu cậu dùng công thức này thì cậu chứng minh giúp tớ nhé. Vì nếu đây là công thức đúng thì mình & các bạn sẽ cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng nếu nó sai trong trường hợp nào đó sẽ không tốt lắm :D
Chia sẻ, học tập :x
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nếu cậu dùng công thức này thì cậu chứng minh giúp tớ nhé. Vì nếu đây là công thức đúng thì mình & các bạn sẽ cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng nếu nó sai trong trường hợp nào đó sẽ không tốt lắm :D
Chia sẻ, học tập :x
Mình cũng chỉ rút ra từ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên, một chút sơ xót thế là tèo ... :(
Gọi $i_1:i_2:i_3=a:b:c$
$BSCNN(a;b;c)=M$
$BSCNN(a;b)=X$
$BSCNN(b;c)=Y$
$BSCNN(a;c)=Z$
Số vân mà $i_1;i_2$ trùng
$\dfrac{M}{X}$
Tương tự số vân còn lại là $i_2;i_3$ và $i_1;i_3$ là
$\dfrac{M}{Y}$
$\dfrac{M}{Z}$
Trùng của 2 vạch ở đây là mình không tính ở trong khoảng mà là tính tổng luôn, kể cả khi nó trùng ở chỗ 3 vạch trùng nhau luôn lúc ở chỗ trùng của 3 vạch vẫn tính là $i_1;i_2$ trùng, rùi $i_2;i_3$ và $i_1;i_3$ nếu chỉ tính số vân trùng trong mỗi khoảng mà không tính cái chỗ 3 vân trùng nhau thì trừ đi 3, như ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên, thì trừ ra sẽ là 5 vân trùng, tính cả đơn sắc là 10, công thêm 3 vân trùng 1 chỗ á, 29 - 10 -3 =16, như vậy sẽ có cách tính cho số vân trùng mà ta cần loại ra đó là:
$$ 2M( \dfrac{1}{X}+\dfrac{1}{Y}+\dfrac{1}{Z} )-3 $$
Như vậy sẽ có công thức là cho số vân thỏa đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là:
$M\left [\left (\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \right )-2\left
( \dfrac{1}{X}+\dfrac{1}{Y}+\dfrac{1}{Z} \right ) \right ] +3$
Hơi dài, nhưng giải rõ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên theo tự luận ra rùi chuyển về cái công thức đó khi tính tớ thấy nó cũng nhanh, thử 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rùi thấy công thức đúng, ko bik có sai chỗ nào không :(
P/s: Bạn có thể giải tự luận sẽ rõ hơn, hic, ngồi sửa mãi latex @@ :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn navibol ơi cho mình hỏi nếu như bài này người ta chỉ hỏi tính số vân sáng của bức xạ của $i_1$ và $i_2$ thì làm thế nào?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
V Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Số vân sáng giữa hai vân trùng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 7
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tổng số vân sáng của 3 bức xạ quân sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng ánh sáng 2
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Số vân sáng quan sát được là : Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tính số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 8
D Thắc mắc về số vân sáng đơn sắc? Bài tập Sóng ánh sáng 1
untilyou1996 Số vân sáng quan sát được là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top