Số vân sáng đơn sắc quan sát được ???

Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1$ = 0,48$\mu$m, $\lambda_2$=0,64$\mu$m, $\lambda_3$=0,72$\mu$m. Số vân sáng đơn sắc quan sát được ở giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 26
B. 21
C. 16
D. 23
 
Bài
Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1$ = 0,48$\mu$m, $\lambda_2$=0,64$\mu$m, $\lambda_3$=0,72$\mu$m. Số vân sáng đơn sắc quan sát được ở giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 26
B. 21
C. 16
D. 23
Bài này tớ tính ra là 63 nhưng sao không thấy có đáp án đó bạn ạ :(
 
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9}-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
Ừm. Đáp án của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là 21 thật. Nhưng mà khi tớ có làm thì được 16 vân thôi. Vì đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nó hỏi là số vân sáng "đơn sắc", và khi tớ lập thành bảng ra thì chỉ nhận được 16. Không hiểu là mất đâu 5 vân??? Thế mới tài cơ chứ :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
À mà quên, cái cậu tính 21 vân ấy, thì đấy là số vân sáng xuất hiện trên màn thôi. Đúng ko? Đây là số vân đơn sắc cơ mà ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Không, ý bạn là 2 vân trùng nhau ấy hả, tớ trừ rồi mà, 21 đáp án B đó :) số vân "đơn sắc" là 21 đó bạn :)
 
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
•Bạn xem lại nhé, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải này sai rồi, kết quả của bạn mới chỉ là số vân sáng quan sát được thôi.
•Số vân đơn sắc quan sát được$=21-5=16$
•Cần hiểu kĩ công thức!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
•Bạn xem lại nhé, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải này sai rồi, kết quả của bạn mới chỉ là số vân sáng quan sát được thôi.
•Số vân đơn sắc quan sát được$=21-5=16$
•Cần hiểu kĩ công thức!
Tớ hiểu đúng nhé bạn :) nếu không tính số vân trùng nhau thì là 26, vì tớ trừ 5 rùi nên còn 21, còn về công thức, hoàn toàn đúng, tớ đã giải tự luận để đưa về đó, và nó giải chung cho tất cả các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dạng đó.
21 là số vân đơn sắc
 
Tớ hiểu đúng nhé bạn :) nếu không tính số vân trùng nhau thì là 26, vì tớ trừ 5 rùi nên còn 21, còn về công thức, hoàn toàn đúng, tớ đã giải tự luận để đưa về đó, và nó giải chung cho tất cả các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dạng đó.
21 là số vân đơn sắc
Tùy bạn thôi, mình chả cãi làm gì, nói thật mình từng ăn điểm câu này rồi
 
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
Công thức rất hay, mình đã từng làm câu này rồi, đáp án 21 là chính xác
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là 16 nhé. Đúng như tkvatliphothong nói, số vân sáng navibol tính chỉ là số vân sáng quan sát được thôi.
Ví dụ: Có 10 vân sáng loại I-9 vân sáng loại II- 8 vân sáng loại III.
Trong đó I trùng II là 1 - II trùng III là 2 và III trùng I là 3. Không có I trùng II, III
Khi đó số vân sáng quan sát được là:
10+9+8-1-2-3=21
Đây mới là số vân sáng. Còn số vân sáng trùng nhau bạn phải trừ tiếp.
Nếu không tin các bạn vẽ biểu đồ Ven về các tập hợp giao nhau để biết rõ nhất.
Nên xem xét lại lời giải của mình tránh cứ khẳng định lời giải đúng.
 
Đây là một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập mà em đã xem qua lời giải của người làm, và người ta có ra đáp án, nhưng em nghĩ người ta hiểu nhầm (hoặc là em hiểu nhầm) về cái câu hỏi Số Vân Sáng đơn sắc quan sát trên màn, theo em, nếu đáp án là 21 thì đấy là số vân quan sát được, có trùng cả hai bức xạ đôi một. Nhưng nếu là đơn sắc thì đâu có được trùng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
V Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Số vân sáng giữa hai vân trùng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 7
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tổng số vân sáng của 3 bức xạ quân sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng ánh sáng 2
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Số vân sáng quan sát được là : Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tính số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 8
D Thắc mắc về số vân sáng đơn sắc? Bài tập Sóng ánh sáng 1
untilyou1996 Số vân sáng quan sát được là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top