Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn dao động vuông pha với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động là $U_A=3\cos 10\pi t ;U_B=5\cos (10\pi t+\dfrac{\pi}{3})$. Tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50cm/s$. $AB=30cm$, cho $C$ trên đoạn $AB$ cách $A$ khoảng $18cm$ và cách $B$ khoảng $12cm$. Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

A.$7$
B.$6$
C.$8$
D.$4$
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn dao động vuông pha với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động là $U_A=3\cos 10\pi t ;U_B=5\cos (10\pi t+\dfrac{\pi}{3})$. Tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50m/s$. $AB=30cm$, cho $C$ trên đoạn $AB$ cách $A$ khoảng $18cm$ và cách $B$ khoảng $12cm$. Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

A.$7$
B.$6$
C.$8$
D.$4$
Bạn ơi $v_{sóng}=50(m/s)$ hay là $50(cm/s)$ ????
Làm nó lại ra 0 điểm nào :oops:
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn dao động vuông pha với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động là $U_A=3\cos 10\pi t ;U_B=5\cos (10\pi t+\dfrac{\pi}{3})$. Tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50m/s$. $AB=30cm$, cho $C$ trên đoạn $AB$ cách $A$ khoảng $18cm$ và cách $B$ khoảng $12cm$. Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

A.$7$
B.$6$
C.$8$
D.$4$
Ở đây chắc bạn post sai đề rồi. Chắc là tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50(cm/s)$ mình làm theo như dzây nha :D
như vậy tính được $\lambda=10(cm)$
Ta có góc $\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}$
ĐK cực đại là $\Delta \varphi=k2\pi$
$\iff (d_1-d_2)=\left(k-\dfrac{1}{6}\right)\lambda$
số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn thoản mãn cái này:
$(13-17)\le\left(k-\dfrac{1}{6}\right)\lambda \le(23-17)\Rightarrow$ số $k=3$
vậy số điểm trên đường tròn lấy số $k$ nhân với $2$ được $6$ điểm chọn $B$
tự ý thay đổi đề ko biết có đúng không :D
 
Ở đây chắc bạn post sai đề rồi. Chắc là tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50(cm/s)$ mình làm theo như dzây nha :D
như vậy tính được $\lambda=10(cm)$
Ta có góc $\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}$
ĐK cực đại là $\Delta \varphi=k2\pi$
$\iff (d_1-d_2)=\left(k-\dfrac{1}{6}\right)\lambda$
số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn thoản mãn cái này:
$(13-17)\le\left(k-\dfrac{1}{6}\right)\lambda \le(23-7)\Rightarrow$ số $k=3$
vậy số điểm trên đường tròn lấy số $k$ nhân với $2$ được $6$ điểm chọn $C$
tự ý thay đổi đề ko biết có đúng không :D
Cái chỗ chạy cận bạn giải thích lại được không. Minh chưa hiểu lắm :D
 
Cái chỗ chạy cận bạn giải thích lại được không. Minh chưa hiểu lắm :D
Gọi giao của đường tròn với $AB$ là $P$ và $Q$
chạy cận thì $(d_1-d_2)_P\le ....\le (d_1-d_2)_Q$
đơn giản vậy thôi :D Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cậu vẽ hình ra mới thấy nhé.
:D
 
Gọi giao của đường tròn với $AB$ là $P$ và $Q$
chạy cận thì $(d_1-d_2)_P\le ....\le (d_1-d_2)_Q$
đơn giản vậy thôi :D Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cậu vẽ hình ra mới thấy nhé.
:D
Đây là đường tròn bán kính là $5cm$ mà. Nếu như cách của bạn thì bán kính của nó là $10cm$ mất rồi.
 
Giả sử đường tròn cắt $AB$ tại $P$và $Q$ thì đoạn $CQ$=$CP$=$5cm$.
$(d_{2}-d_{1})_{P}=(AP-PB)=(13-17)$
$(d_{2}-d_{1})_{Q}=(AQ-QB)=(23-7)$
 
Ở đây chắc bạn post sai đề rồi. Chắc là tốc độ truyền sóng trên dây là $v=50(cm/s)$ mình làm theo như dzây nha :D
như vậy tính được $\lambda=10(cm)$
Ta có góc $\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}$
ĐK cực đại là $\Delta \varphi=k2\pi$
$\iff (d_1-d_2)=\left(k-\dfrac{1}{6}\right)\lambda$
số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn thoản mãn cái này:
$(13-17)\le\left(k-\dfrac{1}{6}\right)\lambda \le(23-17)\Rightarrow$ số $k=3$
vậy số điểm trên đường tròn lấy số $k$ nhân với $2$ được $6$ điểm chọn $B$
tự ý thay đổi đề ko biết có đúng không :D
Mình cũng làm kiểu này rồi. $K$ chỉ có hai giá trị thôi. Bạn kiểm tra lại giúp mình chút coi.:)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
N Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN Bài tập Sóng cơ 3
banana257 Trong các nhận xét sau nhận xét nào là sai Bài tập Sóng cơ 10
Đ Xét hai bức xạ đỏ và tím truyền trong nước. Kết luận nào là đúng: Bài tập Sóng cơ 3
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
L Để trên sợi dây có 10 bụng sóng thì tần số bằng bao nhiêu. Bài tập Sóng cơ 1
hà trang Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2 Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
V Độ lệch pha giữa 2 điểm trên sóng dừng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 13
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top