Chọn phương án đúng

Câu hỏi
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình nào sau đây?
A. Đường elip.
B. Đường tròn.
C. Một phần đường hypebol.
D. Một phần đường parabol.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình nào sau đây?

A. Đường elip.
B. Đường tròn.
C. Một phần đường hypebol.
D. Một phần đường parabol.
Chọn A
Chắc người ta đề cập đến công thức này thì phải :
\[ \dfrac{x^2}{A^2}+\dfrac{v^2}{v^2_0}=1\]
 
Chọn A
Chắc người ta đề cập đến công thức này thì phải :
\[ \dfrac{x^2}{A^2}+\dfrac{v^2}{v^2_0}=1\]
Không phải đâu, sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ mà , tớ nghĩ phải biến đổi tí. Tức là
$v^2=\omega^2.A^2-\omega^2.x^2$
Mà x giới hạn từ -A đến A nên chọn D
 
Không phải đâu, sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ mà , tớ nghĩ phải biến đổi tí. Tức là
$v^2=\omega^2.A^2-\omega^2.x^2$
Mà x giới hạn từ -A đến A nên chọn D
Nhưng đúng định nghĩa parabol có dạng $y=a.x^2$
Trong khi đây là: $y^2=f(x^2)$
Bài này thực sự chưa chắc lắm.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Chọn phương án đúng. Lí thuyết Dao động cơ 0
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn kết luận đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
Sao Mơ Chọn câu đúng: Lí thuyết Dao động cơ 4
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
minhanhmia Phương trình động lực học Lí thuyết Dao động cơ 1
V Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động! Lí thuyết Dao động cơ 4
H Phương trình sóng tổng hợp 2 nguồn lệch pha là gì? Lí thuyết Dao động cơ 8
lvcat Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
superstar Dao động điều hòa có phương trình $x=Acos\omega t$ Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top