Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H 1 đoạn là

Bài toán:
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=6\cos(20\pi t) (mm)$ và $u_{B}=6\cos(20\pi t+\dfrac{\pi }{2}) (mm)$. Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng $v=30$(cm/s). Khoảng cách AB = 20(cm). H là trung điểm AB,Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H 1 đoạn bằng bao nhiêu?
A. 0,375 cm ; 9,375cm
B. 0,375cm ; 6,35cm
C. 0,375cm ; 9,5cm
D. 0,375cm; 9,55cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Những điểm dao động với biên độ cực tiểu:
$ d_2-d_1=(k-\dfrac{1}{4})\lambda $
Những điểm dao động với biên độ cực đại:
$ d_2-d_1=(k+\dfrac{1}{4})\lambda $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn giải thích rõ cho mình với
Công thức tổng quoát cho mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nè:
Với $\Delta \varphi $ là góc lệch của $S_{2}$ so với $S_{1}$
+ Cực tiểu dao thoa
$d_{2}-d_{1}=(k+\dfrac{1}{2}+\dfrac{\Delta \varphi }{2\pi })\lambda $
+ Cực đại dao thoa
$d_{2}-d_{1}=(k+\dfrac{\Delta \varphi }{2\pi })\lambda $
 
Công thức tổng quoát cho mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nè:
Với $\Delta \varphi $ là góc lệch của $S_{1}$ so với $S_{2}$
+ Cực tiểu dao thoa
$d_{2}-d_{1}=(k+\dfrac{1}{2}+\dfrac{\Delta \varphi }{2\pi })\lambda $
+ Cực đại dao thoa
$d_{2}-d_{1}=(k+\dfrac{\Delta \varphi }{2\pi })\lambda $
Theo kinh nghiệm của mình là không nên nhớ quá nhiều công thức thế này. Vì như thế sẽ dễ lơ là bản chất, khi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có biến sẽ khó khăn. Với dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ cần nhớ phương trình tổng hợp sóng tại điểm M bất kì là làm được mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
Tất nhiên nhớ được và chắc bản chất thì còn gì bằng ;))
 
Công thức tổng quoát cho mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nè:
Với $\Delta \varphi $ là góc lệch của $S_{2}$ so với $S_{1}$
+ Cực tiểu dao thoa
$d_{2}-d_{1}=(k+\dfrac{1}{2}+\dfrac{\Delta \varphi }{2\pi })\lambda $
+ Cực đại dao thoa
$d_{2}-d_{1}=(k+\dfrac{\Delta \varphi }{2\pi })\lambda $
Bạn giải lại chi tiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên được ko...
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là? Bài tập Sóng cơ 6
Q Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 10
H Gọi $O$ là trung điểm của $AB$, điểm đứng yên trên đoạn $AB$ gần $O$ nhất và xa $O$ nhất cách $O$ mộ Bài tập Sóng cơ 3
B Có bao nhiêu điểm cực đại, đứng yên trên nửa đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
B Điểm đứng yên cách xa nhất Bài tập Sóng cơ 3
S Tìm số điểm đứng yên trên $MB$ với $M$ thuộc trung trực của $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Ba điểm O,P,Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top