Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều

Bài toán
Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều . Phương trình dao động của hai vật tương ứng là $x_1=A\cos(3\pi t+\varphi _1)$ và $x_2=A\cos(4\pi t+\varphi _2)$.Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có ly độ bằng $A/2$ nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương của trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngăn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là?
A. 3s
B. 2s
C. 4s
D. 1s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài Làm:
Ta có: tại thời điểm t thì $ x_1 $ quay được góc $ 4\pi $ ;$x_2$ quay được góc $ 3\pi $. Hiệu góc quay của hai dao động chính $ = k.2\pi $ . Do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi khoảng tg hai vật gặp nhau lần thứ nhất nên $k=1 $. Do đó: $ 4\pi t -3\pi t =2\pi $. => $t=2$
Chọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
Enzan Hai vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
thanhphong_dragon Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Hãy tính chu kì dao động $T$ của hệ hai vật. Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khi tham gia đồng thời hai dao động, vật có vận tốc? Bài tập Dao động cơ 3
H Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình hai vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Spin9x Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình hai vật dao động bằng? Bài tập Dao động cơ 8
thehiep Tính biên độ dao động khi đốt sợi dây nối hai vật Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
H Tính quãng đường đi được từ lúc thả vật đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai trong dao động t Bài tập Dao động cơ 2
T Phương trình dao động của hai vật gắn vào nhau. Bài tập Dao động cơ 0
dreamhigh315 Sau va chạm hai vật dính vào nhau dao động điều hòa với biên độ A = 5cm và chu kỳ bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
S Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 2
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
SuMmer Con lắc lò xo hai vật tách nhau Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
Feel Again Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
VAN SI LUC Động năng vật một cực đại và bằng W thì động năng vật hai là? Bài tập Dao động cơ 4
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
GS.Xoăn Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top