Tìm giá trị của các bước sóng

Bài toán
Chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda=102,5(nm)$ qua chất khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí đó phát ra 3 bức xạ có bước sóng $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ với $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$, torng đó $\lambda_3=0,6563(\mu )$. Giá trị của $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là
A. $102,5(nm);121,6(nm)$
B. $102,5(nm);410,6(nm)$
C. $97,5(nm);121,6(nm)$
D. $97,3(nm);121,6(nm)$
 
Bài Làm:
Ta có $ \lambda_1=\lambda=102,5 $
Lại có $ \dfrac{1}{\lambda_1}=\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3} $
$=>$ $\dfrac{1}{\lambda_2}=\dfrac{1}{\lambda_1}-\dfrac{1}{\lambda_3}$
=> Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài Làm:
Ta có $ \lambda_1=\lambda=102,5 $
Lại có $ \dfrac{1}{\lambda_1}=\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3} $
$=>$ $\dfrac{1}{\lambda_2}=\dfrac{1}{\lambda_1}-\dfrac{1}{\lambda_3}$
=> Chọn A
Bài này là như thế nào đây? Bạn nói rỗ cách làm của mình được không?
Mình đóan Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này bạn làm theo dạng mẫu Bo đúng không?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài Làm:
Ta có $ \lambda_1=\lambda=102,5 $
Lại có $ \dfrac{1}{\lambda_1}=\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3} $
$=>$ $\dfrac{1}{\lambda_2}=\dfrac{1}{\lambda_1}-\dfrac{1}{\lambda_3}$
=> Chọn A
bạn giải thích xíu dk ko viết thế này khó hiểu quá:(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhtangv Tìm chiều sâu vết cắt Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Tìm λ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
minhtangv Tìm k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Enzan Tìm $\lambda_2$? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Orics Tìm số vân sáng nhìn thấy được. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kenlovejen Tìm tỉ số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Hoc0966460336 Giá trị k là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ahehe Giá trị của f bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
chinhanh9 Hiệu điện thế hãm có giá trị là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Để có điện áp hãm $U'_{h}$ với giá trị $\left|U'_{h} \right|$ giảm 1V so với $\left|U_{h} \right|$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Giá trị của I là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thehiep Giá trị của $\lambda _1,\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Nắng Năng lượng Ion hóa của Hidro nhận giá trị nào. Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top