Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không khí như...

Bài toán
Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không khí như một chất khí thuần nhất. Khối lượng mol của không khí xấp xỉ là:
A. 18g/mol
B. 28g/mol
C. 29g/mol
D. 30g/mol
 
  • Like
Reactions: nvd

Quảng cáo

Top