Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban...

Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban đầu của vật là v0=20m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2.
a. Tìm độ cao cực đại vật đạt được?
b. Tìm vận tốc của vật tại độ cao cách mặt đất 1m?
c. Tìm vận tốc của vật khi chạm đất?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Thuyduong123 Một người có m=60kg bắt đầu trượt xuống trên một cầu trượt dài... Bài tập 0

Quảng cáo

Top