T

Chọn các phương án sai. Một lò xo có độ cứng là k treo trên mặt phẳng nghiêng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có...

Câu hỏi: Chọn các phương án sai. Một lò xo có độ cứng là k treo trên mặt phẳng nghiêng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là $\Delta l$. Cho con lắc dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng với biên độ là A tại nơi có gia tốc trọng trường g.
A. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động bằng 0 nếu $A<\Delta l$
B. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động bằng $k\left(\Delta l-A \right)$ nếu $A<\Delta l$
C. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất trong quá trình dao động bằng $k\left(\Delta l+A \right)$
D. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang α tính theo công thức $mg\sin \alpha =k\Delta l$
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Chọn các phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Hãy chọn các phát biểu đúng trong số những phát biểu sau: Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Chọn các phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Chọn các câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà: Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn phương án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn câu SAI khi nói về chất điểm dao động điều hoà: Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hoà? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn phương án SAI. Biên độ của một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa bằng Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn phát biểu sai Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Chọn câu đúng. Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời gian Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Chọn phát biểu đúng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Chọn phát biểu đúng? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Chọn phát biểu sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Chọn phương án đúng. Khi một vật dao động điều hòa thì vectơ vận tốc Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một vật nhỏ đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) với biên độ A, với chu kì T. Chọn phương... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình $x=A\sin \omega t$. Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Các phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x=A\cos \left(\omega t+\varphi \right)$. Vận tốc của... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Con lắc lò xo có độ cứng k, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m dao động điều hòa theo phương thẳng... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T . Con lắc lò xo có độ cứng k, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m dao động điều hòa theo phương hợp... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Năng lượng của con lắc lò xo gắn với quả nặng m thì tỉ lệ với bình phương : Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Một dao động điều hoà theo thời gian có phương trình $x=A\sin \left(\omega t+\varphi \right)$ thì động năng và thế... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình $x=A\sin \omega t$ và có cơ năng là E. Động năng của vật tại... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc $\omega $ tại vị trí có gia tốc trọng... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Khi đưa con lắc đơn xuống sâu theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của chiều dài dây treo con lắc) thì tần số... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một con lắc lò xo, dao động tắt dần chậm theo phương ngang do lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng nào sau đây? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x=A\cos \omega t$. Động năng của vật tại... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x=A\cos \left(\omega t+\varphi \right)$. Vận tốc của... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top