Tìm phương án đúng

Bài toán:
Một tấm bìa màu có màu lục, đặt tấm bìa trong buồng tối rồi chiếu vào nó một chùm ánh sáng đỏ, tấm bìa có màu
A. đỏ
B. lục
C. vàng
D. đen
 
Bài toán:
Một tấm bìa màu có màu lục, đặt tấm bìa trong buồng tối rồi chiếu vào nó một chùm ánh sáng đỏ, tấm bìa có màu
A. đỏ
B. lục
C. vàng
D. đen :)
Giải

Chọn đáp án D: Đen

Vì vật có màu gì thì bức xạ màu đó, ta chỉ nhìn thấy tấm bìa màu lục khi chiếu as màu lục hoặc as trắng

Tất cả các màu còn lại đều bị hấp thụ ~> Đen
 
Bài toán:
Một tấm bìa màu có màu lục, đặt tấm bìa trong buồng tối rồi chiếu vào nó một chùm ánh sáng đỏ, tấm bìa có màu
A. đỏ
B. lục
C. vàng
D. đen
Tấm bìa màu lục hấp thụ hết các màu trừ màu lục, nên khi chiếu ánh sáng đỏ vào tấm bìa, ánh sáng đỏ bị tấm bìa hấp thụ hết nên tấm bìa không có màu nhưng thực tế không có ánh sáng truyền tới mắt ta nên thấy tấm bìa có màu đen.
Chọn D
 

Quảng cáo

Top