T

Mối liên hệ giữa độ lớn li độ x, độ lớn vận tốc v và tần số góc $\omega $ của một dao động điều hòa khi thế năng và...

Câu hỏi: Mối liên hệ giữa độ lớn li độ x, độ lớn vận tốc v và tần số góc $\omega $ của một dao động điều hòa khi thế năng và động năng của hệ bằng nhau là:
A. $\omega =\dfrac{x}{v}$
B. $\omega =xv$
C. $v=\omega x$
D. $x=\omega v$
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 

Quảng cáo

Top