Công cần thiết để lên dây cót là?

Bài Toán:
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $9,8 m/s^{2}$ với dây dài $1$ m, quả cầu con lắc có khối lượng $ 80$ g. Cho con lắc dao động với biên độ góc $0,15$ rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được $200$ s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc $0,15$ rad. Biết $80$% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là?
 
Bài Toán:
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $9,8 m/s^{2}$ với dây dài $1$ m, quả cầu con lắc có khối lượng $ 80$ g. Cho con lắc dao động với biên độ góc $0,15$ rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được $200$ s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc $0,15$ rad. Biết $80$% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là?
Giải ở đây! http://vatliphothong.vn/posts/6553/
 
Trả lời: chắc thầy chị tính nhầm rồi.
Câu này từng là một câu trong đề thi thử DH lần 3 năm 2011 của Trường chuyên DHSP Hà Nội(câu 17, mã 131).
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tam01235 Tính công cần thiết để lên dây cót Bài tập Dao động cơ 0
T Công tối thiểu cần thiết lên dây cót??? Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Công cần thiết để lên dây cót là ? Bài tập Dao động cơ 1
phenol phenic Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát bánh răng. Công cần thiết là: Bài tập Dao động cơ 5
C Công cần thiết để lên dây cót để duy trì dao động Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
B Tính công cần cung cấp duy trì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
raudiep Cần cung cấp năng lượng với công suất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Lực hồi phục sinh công dương Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
N Công thức giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Công suất trung bình lực phục hồi Bài tập Dao động cơ 1
M Công lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
L Mỗi tuần lên dây cót 1 lần người ta phải thực hiện một công bằng Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
Math_IneRap Công suất tối thiểu của động cơ gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Love_is_so_vague Tìm công của lực đàn hồi của lò xo. Bài tập Dao động cơ 11
S Công suất máy : Bài tập Dao động cơ 1
Hoàng Phong Công suất của máy là : Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tính công suất của máy. Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Công suất của máy đó là Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Trong quá trình dao động,trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng: Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti Bài tập Dao động cơ 2
báo Công suất để lo xo dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 2
cuongk46t1 Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Công suất tức thời cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính công của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 2
HuyGooner Thời gian lực phục hồi sinh công âm Bài tập Dao động cơ 6
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
N Giảm liên tục f đến giá trị nào thì công suất tiêu thụ bằng P Bài tập Dao động cơ 3
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì công của lực đàn hồi là? Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm $(t - \dfrac{1}{8})s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
triminhdovip137 Tính công suất tức thời cực đại Bài tập Dao động cơ 3
N Công thức nào sau đây là không dùng để tính chu kì dao động điều hoà của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top