Một quả bóng tennis, khối lượng 120 kg, được thả từ độ cao 5m.

Quảng cáo

Top