Vân sáng thứ hai kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân trung tâm, cách vân trung tâm khoảng

Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Iâng. Cho khoảng cách giữa hai khe Iâng a = 1,5 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe Iâng đến màn quan sát là D = 2 m; nguồn sáng S phát ra đồng thời 4 bức xạ có bước sóng $\lambda_{1} = 0,4 \mu m;\lambda_{2} = 0,48 \mu m; \lambda_{3} = 0,5 \mu m; \lambda_{4} = 0,6 \mu m$. Vân sáng thứ hai kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân trung tâm, cách vân trung tâm khoảng
A. $32 mm.$
B. $8 mm$
C. $24 mm$
D. $16 mm.$
MOD: bạn chú ý về trình bày đó! Không nhắc lại nữa đâu! Thân.
 
Xác định vị trí vân trùng thứ nhất:
Ta có :$k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}=k_{4}\lambda _{4}$
$\Rightarrow k_{1}=30;k_{2}=25;k_{3}=24;k_{4}=20$
$x_{0}=\dfrac{k_{1}\lambda _{1}D}{a}=16mm$
Vị trí thứ hai có màu trùng màu vân trung tâm là:
$x=2x_{0}=32mm$
Chọn A
 
Xác định vị trí vân trùng thứ nhất:
Ta có :$k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}=k_{4}\lambda _{4}$
$\Rightarrow k_{1}=30;k_{2}=25;k_{3}=24;k_{4}=20$
$x_{0}=\dfrac{k_{1}\lambda _{1}D}{a}=16mm$
Vị trí thứ hai có màu trùng màu vân trung tâm là:
$x=2x_{0}=32mm$
Chọn A
Cậu xem lại nhé. Vân sáng thứ hai "kể từ vân trung tâm" tức là vân trung tâm là vân thứ nhất.
Bài này có thể tìm nhanh. Ta có BCNN của các bước sóng là 24. Vậy đáp án là C
Mà tính toán của cậu cũng không chuẩn. Nếu $x_0=12$ thì các giá trị $k_1;k_2;k_3;k_4$ của cậu sẽ có cái không nguyên đấy. Tính lại nhé (có thể là tớ sai ) :D
 
Cậu xem lại nhé. Vân sáng thứ hai "kể từ vân trung tâm" tức là vân trung tâm là vân thứ nhất.
Bài này có thể tìm nhanh. Ta có BCNN của các bước sóng là 24. Vậy đáp án là C
Mà tính toán của cậu cũng không chuẩn. Nếu $x_0=12$ thì các giá trị $k_1;k_2;k_3;k_4$ của cậu sẽ có cái không nguyên đấy. Tính lại nhé (có thể là tớ sai ) :D
Ừ ,Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này tớ nhầm nhưng đáp án là 16 chứ cậu ,tớ không hiểu cách giải của cậu .
 
Chia tỉ lệ các bước sóng được như sau: $\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3:\lambda_4 = 20 : 24 : 25 : 30$ và có BCNN là 600, lấy $600 : 20 = 30$ suy ra khoảng cách cần tìm $d = 30.\dfrac{\lambda_1 . D}{a} = 16mm$, đáp án D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ 3 cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và lam Bài tập Sóng ánh sáng 0
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
hankhue Để vân sáng trung tâm trở thành vân tối thứ 2 thì phải dịch chuyển khe S theo phương song song: Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Ở vân giao thoa thứ mấy bắt đầu có xảy ra chồng chất các vân sáng giữa hai phổ vân sáng liên tiếp ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
beyondthecloud Trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 8
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top