Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A

Một chiếc xe đồ chơi khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu ở điểm A, biết r=20cm, g=10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Tìm thế năng tại A, B, C, D, E. Chọn gốc thế năng là mặt phẳng nằm ngang
nc_ohc=IH8Aq54-W_4AX-Q60cf&_nc_ht=scontent. Fsgn2-1.jpg
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Layna Một thợ lặn nặng 80kg nhảy từ vách đá 10m xuống biển Các định luật bảo toàn 0

Quảng cáo

Top