Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương...

Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương thẳng đứng vào chậu đựng thủy ngân sao cho khoảng cách từ mặt thủy ngân trong ống đến đầu trên của ống là h cm. Áp suất khí quyển là H (cmHg). Tìm chiều cao của cột không khí trong ống trong các trường hợp sau :
a) Lấy tay bịt đầu trên của ống và ấn ống sâu thêm 1l cm.
b) Lấy tay bịt đầu trên của ống và kéo ống lên 2l cm.
Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi.
 

Quảng cáo

Top