Mong mọi người giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với

Bài toán
Mạch dao động lí tưởng có dòng điện qua cuộn dây là i=10cos10^6t(mA). Điện lượng lớn nhất chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian ∆t= pi10^-6(s) là:
A. $10^{-8}$C.
B. $2.10^{-8}$C.
C. $0,75.10^{-8}$C.
D. $0,5.10^{-8}$C.
 

Quảng cáo

Top