Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng...

Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
 
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
A.. Động năng:wđ=1/2 ×0.06×20^2=12J
thế năng lúc ném :wt=0.06×10×0=0
b. H (max)=20^2÷(2×10)=20 m
thế năng tại vị trí cao nhất:wt=0.06×10×20=12
c. V=Vo+gt =20+10×2=40m/s
wđ (sau khi ném 2s)=1/2 ×0.06×40^2 =48 J
 

Quảng cáo

Top