thi hsg lí 11

Bài toán


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 7,5V, điện trở trong r. Điện trở R1=3r, các tụ điện C1=2μF; C2=4μF, bỏ qua điện trở của dây nối và khóa k1, k2. Trước khi nối các tụ không tích điện. Ban đầu k1, k2 đều ngắt. Người ta đóng k1
A. Tính điện tích mỗi tụ điện và số electron chuyển qua khóa k1.
B. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1.
C. Sau đó, ngắt k1 đồng thời đóng k2. Chọn t = 0 lúc đóng k2, xác định điện lượng chuyển qua R2, kể từ lúc t = 0 đến lúc cường độ dòng điện qua R2 bằng 1/5 lần cường độ dòng điện ngay sau thời điểm đóng k2.
MỌI NGƯỜI ƠI, CÓ AI BIÊT LÀM KHÔNG Ạ, GIÚP VỚI, MK CẢM ƠN Ạ
 
Bài toán


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 7,5V, điện trở trong r. Điện trở R1=3r, các tụ điện C1=2μF; C2=4μF, bỏ qua điện trở của dây nối và khóa k1, k2. Trước khi nối các tụ không tích điện. Ban đầu k1, k2 đều ngắt. Người ta đóng k1
A. Tính điện tích mỗi tụ điện và số electron chuyển qua khóa k1.
B. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1.
C. Sau đó, ngắt k1 đồng thời đóng k2. Chọn t = 0 lúc đóng k2, xác định điện lượng chuyển qua R2, kể từ lúc t = 0 đến lúc cường độ dòng điện qua R2 bằng 1/5 lần cường độ dòng điện ngay sau thời điểm đóng k2.
MỌI NGƯỜI ƠI, CÓ AI BIÊT LÀM KHÔNG Ạ, GIÚP VỚI, MK CẢM ƠN Ạ
Ơ, mọi người không có ai làm đc ạ
 
Bài toán


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 7,5V, điện trở trong r. Điện trở R1=3r, các tụ điện C1=2μF; C2=4μF, bỏ qua điện trở của dây nối và khóa k1, k2. Trước khi nối các tụ không tích điện. Ban đầu k1, k2 đều ngắt. Người ta đóng k1
A. Tính điện tích mỗi tụ điện và số electron chuyển qua khóa k1.
B. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1.
C. Sau đó, ngắt k1 đồng thời đóng k2. Chọn t = 0 lúc đóng k2, xác định điện lượng chuyển qua R2, kể từ lúc t = 0 đến lúc cường độ dòng điện qua R2 bằng 1/5 lần cường độ dòng điện ngay sau thời điểm đóng k2.
MỌI NGƯỜI ƠI, CÓ AI BIÊT LÀM KHÔNG Ạ, GIÚP VỚI, MK CẢM ƠN Ạ
Huhuhuhuhuhuhu, không có ai thiệt ạ
 

Quảng cáo

Top