Câu 8 a. Một bình kín chứa khí Ôxi ở nhiệt độ 7oC và áp suất 2,5atm. Nếu đem bình phơi nắng ở...

Câu 8
a. Một bình kín chứa khí Ôxi ở nhiệt độ 7oC và áp suất 2,5atm. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 370C thì áp suất trong bình là bao nhiêu? Coi thể tích của bình không thay đổi.
b. Người ta điều chế khí hiđro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 2,5atm. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ có thể tích 50 lít dưới áp suất 22,5atm. Coi nhiệt độ không thay đổi.
c. Bình A có dung tích 3 lít chứa khí Hêli có áp suất là 2 atm. Bình B có dung tích 4 lít chứa khí Nitơ có áp suất 1 atm. Nhiệt độ hai bình như nhau. Cho hai bình thông nhau bằng một ống nhỏ thì áp suất của hỗn hợp khí trong mỗi bình là bao nhiêu?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tnphaat Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương... Chất khí 0

Quảng cáo

Top