Quang

Một hồ nước có độ sâu H. Một người ngồi trên thuyền quan sát đáy hồ từ gần tới xa. Độ sâu biểu kiến thay đổi ra sao.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Mắt Và Dụng Cụ Quang Học Tài liệu Vật lí 11 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top