f biến thiên Omega biến thiên

Đặt u=Uocos2pift (f thay đổi) vào mạch RLC nối tiếp L thuần. Khi f=fc Uc max. F=fl UL max. Nếu 2fl =3fc thì hệ số công suất khi f=fl là bao nhiêu
A 2/căn 5 B. Căn 3/2 C. 0,5 D. 2/căn 7
E cảm ơn trước ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P f biến thiên Chứng minh các công thức khi $\omega$ biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 7
thiencuong_96 f biến thiên $\omega$ biến thiên, tính tần số góc khi công suất không đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân f biến thiên [ĐH 2012] $\omega$ biến thiên, cho $L$. Tính $R$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân L biến thiên $L$ biến thiên,... Tính $R$ và $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $\omega _{Lmax}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Giá trị $\omega _{0}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
minhtangv Để công suất của mạch vẫn là 32W thì $\omega =\omega _2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
P $\omega $ có thể nhận giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $\omega =\omega _{2}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Nguyễn Duy Khôi R biến thiên Hỏi khi điện trở bằng $R=18 \Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
geomineq f biến thiên Thay đổi $\omega $ để ${{U}_{RL}}$ max Bài tập Điện xoay chiều 5
geomineq Giá trị của ${{\omega }_{0}}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 Gía trị của R và $\omega$ tương ứng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
inconsolable Tần số $\omega$ của nguồn điện xoay chiều bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Dòng điện $i=4cos^{2}\omega t(A)$ có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Giá trị của $\omega $ là Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin R biến thiên Khi $R = R_2 =15\Omega$ thì công suất trong mạch là $P_2$ Bài tập Điện xoay chiều 6
sooley f biến thiên Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$. Bài tập Điện xoay chiều 8
liked f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ khi $\omega=\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T f biến thiên Khi $\omega=40 rad/s$ và $\omega=\omega_1$ thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm có cùng giá tri. Bài tập Điện xoay chiều 2
N f biến thiên Giá trị $\omega =\omega _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
N Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc $\omega $ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại $\omega =\omega _{R}$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 R biến thiên Tìm số chỉ lớn nhất của vôn kế theo $R; L, C, \omega; U$? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Giá trị ${\omega }_{o}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
Spin9x Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức $i=4 \cos^2\omega t$ Bài tập Điện xoay chiều 25
D f biến thiên Với $\omega =100 \pi rad/s$ thì hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tính tần số góc $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Nếu $Z=\sqrt{{Z_1}^2+{Z_2}^2}$ thì tần số góc $\omega$ là : Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Tăng tụ điện 1 lượng $\Delta C$ thì tần số dao động riêng của mạch là $80\Pi$. Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 7
dtdt95 f biến thiên Xác định tần số góc $\omega$ để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 C biến thiên Khi dung kháng là $200 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $100\sqrt{2} V$. Giá Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Điện năng được truyền tải từ trạm tăng thế tới trạm hạ thế bằng đường dây có điện trở $25\Omega$. Bi Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Xác định hệ số công suất mạch ứng với $ { \omega }_{1}; { \omega }_{2}$: Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
Tăng Hải Tuân Tức thời Xác định biểu thức $i_{RLC}$ biết $i_{RC}, i_{RL}, R=60\Omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top