Đặt một điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt)(V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm...

Đặt một điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt)(V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm (L, r) tụ điện C và điện trở R. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và tụ điện, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM lệch pha 7π/12 so với uAN. Biết rằng giá trị hiệu dụng UAM=UNB=2/(3√3) UMN. Tìm giá trị gần nhất về độ lệch pha giữa u và i trong các giá trị dưới đây
A. Π/3
B. Π/4
C. 7π/16
D. 5π/18
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
kiemro721119 Bảng một số kí hiệu thường dùng. Các vấn đề về LaTeX và trình bày 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top