Sau thời gian 1 h, khối lượng đồng bám vào catôt là bao nhiêu

Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, với các điện cực đều bằng đồng, diện tích catot bằng 10 cm², khoảng cách từ catot đến anot là 5cm. Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào là 15V, điện trở suất của dung dịch là 0,2Ω. M . Sau thời gian 1 h, khối lượng đồng bám vào catôt là bao nhiêu
 

Quảng cáo

Top