Sóng vô tuyến truyền hình

Câu hỏi
Chọn câu sai: Sóng vô tuyến truyền hình :
A. Muốn truyền đi xa trên mặt đất phải dùng các đài tiếp sóng trung gian
B. Muốn truyền đi xa trên mặt đất phải dùng các vệ tinh viễn thông trung gian
C. dùng các sóng cực ngắn UHF, VHF
D. có thể truyền đến mọi điểm trên mặt đất
 
Bạn
ashin_xman
cho mình hỏi là sao D lại sai
SGK ghi là các sóng này có thể đi vòng quay trái đất qua nhiều lần phản xạ giữa tầng điện li và mặt đất. Thì cứ như vậy thì D đúng chứ ??
Bạn giải thích giùm mình với .
 
Bạn
ashin_xman
cho mình hỏi là sao D lại sai
SGK ghi là các sóng này có thể đi vòng quay trái đất qua nhiều lần phản xạ giữa tầng điện li và mặt đất. Thì cứ như vậy thì D đúng chứ ??
Bạn giải thích giùm mình với .
Đấy chỉ có trên sách vở thôi bạn à. Thực tế là không có sóng nào truyền được toàn bộ trái đất cả.
 
Thực ra sóng truyền hình là sóng cực ngắn đi thẳng. Mà mặt đất thì cong nên cần có vệ tinh hoặc các trạm tiếp sóng mới truyền đi xa được! Chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kate Spencer Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta dùng các sóng điện có tần số cỡ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
K Sóng điện từ trong thông tin liên lạc vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
kiemro721119 Tụ điện $C_1$ trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ $C_2$ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
D Nguyên tắc phát sóng điện từ là gì Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
apple13197 Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
hau dau Sóng điện từ là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
SuSu1407 Vận tốc lan truyền sóng điện từ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
Iukk Sóng điện từ này thuộc dải Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
KSTN_BK_95 Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
NTH 52 Sóng đến $M$ từ phía? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4

Quảng cáo

Top