Tìm thời gian từ lúc buông tay cho đến lúc m dừng lại

Bài toán
Một vật có khối lượng m=100g gắn với một lò xo cứ kéo một lực F thì dãn 1N thêm l=1cm đầu còn lại gắn cố định sao cho vật dọc theo trục ox song song với mặt phẳng ngang kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng lò xo dãn 10 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động chọn gốc thời gian là lúc vật dao động lấy g=pi^2=10m/s2... nếu không có ma sát vật dao động ntn? Viết pt dao động? Khi hệ số ma sát u=0,1 thì vật dao động thế nào tính chiều dài S vật đi đk cho đến khi dừng lại? Tìm thời gian từ lúc buông tay cho đến lúc m dừng lại

các mem giúp mình với ạ. Mình cảm ơn<3
 
nếu không có ma sát vật dao động như thế nào? Viết phương trình dao động.
Vật dao động điều hòa nhé.

k= F/∆ℓ = 100 N/m
ω= k/m =10π rad/s, T=2π/ω=0.2 s

Tại t=0s <=> x0=A. Sinφ=-10 và v0=10πAcosφ=0
<=> A=10 và φ=-π/2
Vậy ptdđ là x=10cos(10πt-π/2)

Khi hệ số ma sát u=0,1 thì vật dao động thế nào ? Tính chiều dài S vật đi được cho đến khi dừng lại? Tìm thời gian từ lúc buông tay cho đến lúc dừng lại.
Có ma sát thì thành dao động tắt dần thôi :D

Vật đi đến lúc dừng lại thì cơ năng ban đầu của vật = công của lực ma sát
=> E= Fm/s. Sdừng(max, có lẽ thế :>) =>(1/2). K. A²= μmg. S =>S= 5 m

Độ giảm cơ năng trong một chu kỳ: ∆A=4μmg/k =4.10^-3 m= 0.4 cm
=> Số chu kỳ thực hiện được đến khi dừng lại là N= A/∆A = 25 chu kỳ.

thời gian từ lúc buông tay đến lúc dừng lại là t=N. T= 5s

Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này của thầy Đặng Việt Hùng bên hocmai.vn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tìm bạn trên facebook@@@@ Nhật kí - Tâm sự 3
Nghinghi2000 Tính thời gian viên đạn rơi xuống đất ? Nhật kí - Tâm sự 0

Quảng cáo

Top