Bài tập động lực học chất điểm

1 xe bắt đầu chuyển động chậm dần đều sau thời gian 20 giây vận tốc đầu là 36km/h
a. Tính quãng đường và vận tốc vật đạt được sau khi chuyển động được 30s
b. Sau đó xe chuyển sang trạng thái chậm dần đều và đi thêm được 100m thì dừng lại. Tính v tb từ lúc chuyển động đến lúc dừng và vẽ đồ thị vận tốc thời gian
Giải giúp mình câu b với ạ, mình cảm ơn
kq câu a : v sau 30s=15m/s
s sau 30s=225m
 
Xe chuyện động chậm dần dều mà v1=10 m/s
=>v2 v2<10 mà v2= 15m/s
=> Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này khá vô lí
 
Đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có vẻ hơi sai, phải là 1 xe bắt đầu chuyển động chậm dần đều sau thời gian 20 giây vận tốc là 36km/h
 

Quảng cáo

Top