Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

Bài toán
Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
A. Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể nước một vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
B. Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể nước một vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
C. Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể nước một vết sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.
D. Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể nước một vết sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Đ Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
K Nhận định nào đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
A Hình ảnh giao thoa thay đổi như thế nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top