Mạch có tần số dao động là?

Bài toán
Khi mắc tụ $C_{1}$ vào mạch dao động thì mạch có tần số $f_{1}$. Khi thay tụ trên bằng tụ $C_{2}$ thì mạch có tần số là $f_{2}$. Khi mắc vào mạch tụ $C=\sqrt[m+n]{C_{1}^{n}C_{2}^{m}}$ thì mạch có tần số nào?
A. $f=f_{1}^{\dfrac{m+n}{m}}. f_{2}^{\dfrac{m+n}{n}}$
B. $f=f_{1}^{\dfrac{n}{m+n}}. f_{2}^{\dfrac{m}{n+m}}$
C. $f=f_{1}^{\dfrac{m}{n}}.f_{2}^{\dfrac{n}{m}}$
D. $f=\sqrt{(f_{1}^{2}+f_{2}^{2})^{\dfrac{m}{n}+\dfrac{n}{m}}}$
 
Bài toán
Khi mắc tụ $C_{1}$ vào mạch dao động thì mạch có tần số $f_{1}$. Khi thay tụ trên bằng tụ $C_{2}$ thì mạch có tần số là $f_{2}$. Khi mắc vào mạch tụ $C=\sqrt[m+n]{C_{1}^{n}C_{2}^{m}}$ thì mạch có tần số nào?
A. $f=f_{1}^{\dfrac{m+n}{m}}. f_{2}^{\dfrac{m+n}{n}}$
B. $f=f_{1}^{\dfrac{n}{m+n}}. f_{2}^{\dfrac{m}{n+m}}$
C. $f=f_{1}^{\dfrac{m}{n}}.f_{2}^{\dfrac{n}{m}}$
D. $f=\sqrt{(f_{1}^{2}+f_{2}^{2})^{\dfrac{m}{n}+\dfrac{n}{m}}}$
Lời giải.
Ta có: $\dfrac{f_1}{f_2}=\sqrt{\dfrac{C_2}{C_1}}$
$ \dfrac{f}{f_1}=\sqrt{\dfrac{C_1}{(c_1)^{\dfrac{n}{m+n}}(C_2)^{\dfrac{m}{m+n}}}}=\sqrt{\left(\dfrac{C_1}{C_2}\right)^{\dfrac{m}{m+n}}}=\left(\dfrac{f_2}{f_1}\right)^{\dfrac{m}{m+n}}$
$\Rightarrow f=(f_1)^{\dfrac{n}{m+n}}(f_2)^{\dfrac{m}{m+n}}$
Chọn B
 
Bài toán
Khi mắc tụ $C_{1}$ vào mạch dao động thì mạch có tần số $f_{1}$. Khi thay tụ trên bằng tụ $C_{2}$ thì mạch có tần số là $f_{2}$. Khi mắc vào mạch tụ $C=\sqrt[m+n]{C_{1}^{n}C_{2}^{m}}$ thì mạch có tần số nào?
A. $f=f_{1}^{\dfrac{m+n}{m}}. f_{2}^{\dfrac{m+n}{n}}$
B. $f=f_{1}^{\dfrac{n}{m+n}}. f_{2}^{\dfrac{m}{n+m}}$
C. $f=f_{1}^{\dfrac{m}{n}}.f_{2}^{\dfrac{n}{m}}$
D. $f=\sqrt{(f_{1}^{2}+f_{2}^{2})^{\dfrac{m}{n}+\dfrac{n}{m}}}$
Thực ra ta có thể nhẩm nhanh như sau:
$C_1$ tương ứng với $\dfrac{1}{f_1^2}$
$C_2$ tương ứng với $\dfrac{1}{f_2^2}$
Vậy $C$ tương ứng với $\dfrac{1}{f^2}=\sqrt[m+n]{\dfrac{1}{f_1^{2n}}\dfrac{1}{f_2^{2m}}}$
Hay $f=f_1^{\dfrac{n}{m+n}}f_2^{\dfrac{m}{m+n}} \to B$
Ghi ra là vậy chứ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhìn vào ta có thể thấy ngay đáp án
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
L Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_{3}=8L_{1}+7L_{2}$ thì tần số dao động riêng của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Khi điện dung của tụ có giá trị bằng $\sqrt{C_{1}C_{2}}$ thì tần số dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
I Khi mắc tụ C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_3$ thì tần số dao động riêng của mạch bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
datanhlg Mạch thu sóng điện từ có bước sóng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tam01235 Sau thời điểm t một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì I trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
geomineq Mạch sẽ bắt được sóng có bước sóng ${\lambda }'$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Alitutu Mạch bắt được sóng có bước sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Để mạch này có f = 1,5 MHz thì a bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
vat_ly_oi Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa 2 bản tụ có Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Khi hđt trên tụ C2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
To_Be_The_Best Xác định bước sóng mà mạch có thể bắt được lúc này Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pobungphe Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này có thể cộng hưởng là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
K Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
N Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thế cộng hưởng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Bước sóng điện từ cộng hưởng của mạch có giá trị là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
NTH 52 Mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Bài toán mạch LC có tụ bị đánh thủng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat [ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Thời gian mạch dao động tắt dần là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
shochia Bước sóng mạch thu được bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
S Mạch dao động điện từ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
A Chu kì dao động điện từ của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Dinhquangd41 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nguồn điện trong mạch bằng nhau Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
P Dải sóng mà mạch thu được thuộc dải? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
apple13197 Năng lượng toàn phần của mạch sau khi đóng khóa K là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
tkvatliphothong Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
tra97 Khi đó trong mạch dao động tắt dần, để duy trì dao động người ta cần bổ sung cho mạch một công suất Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
datanhlg Tần số dao động riêng của mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top