giúp !

Urani phóng xạ a với chu kì bán rã là 4,5*10^9năm và tạo thành Thôri. Ban đầu có 23,8 g urani. Tỉ số khối lượng U238 và Th234 sau 9*10^9năm là
A. 119/351. B. 119/117. C. 3/1. D. 295/100.
 

Quảng cáo

Top