Hộp đen Tìm 2 trong 3 phần tử R L C

Bài toán
Một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R L C mắc nối tiếp.Nếu đặt 1 hiệu điện thế không đổi $U_1$ giữa 2 đầu đoạn mạch thì không có dòng điện qua mạch.Nếu đạt 1 hiệu điện thế xoay chiều u có giá trị hiệu dụng 80v, tần số f=50Hz thì dòng điện xoay chiều trong mạch có cường độ hiệu dụng 2A và lệch pha $\dfrac{\pi}{6}$ rad so với u. Hai phần tử đó là
A. $R=20 , L=\dfrac{\sqrt{3}}{2\pi}(H)$
B. $R=20\sqrt{3}, L=\dfrac{1}{5\pi}(H)$
C. $R=20\sqrt{3}, C=\dfrac{10^-3}{2\pi}(F)$
D. $R=20, L=\dfrac{10^-3}{2\pi}(F)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán:
Một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R L C mắc nối tiếp.Nếu đặt 1 hiệu điện thế không đổi $U_1$ giữa 2 đầu đoạn mạch thì không có dòng điện qua mạch.Nếu đạt 1 hiệu điện thế xoay chiều u có giá trị hiệu dụng 80v, tần số f=50Hz thì dòng điện xoay chiều trong mạch có cường độ hiệu dụng 2A và lệch pha $\dfrac{\pi}{6}$ rad so với u. Hai phần tử đó là
A) . $R=20 , L=\dfrac{\sqrt{3}}{2\pi}(H)$
B) . $R=20\sqrt{3}, L=\dfrac{1}{5\pi}(H)$
C) . $R=20\sqrt{3}, C=\dfrac{10^-3}{2\pi}(F)$
D) . $R=20, L=\dfrac{10^-3}{2\pi}(F)$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: tổng trở của mạch là $Z=40 \Omega$.
Mà lại có $\sqrt{3}.Z_{L}=R$, hoặc $R=\sqrt{3}.Z_{C}$.
Do đó $R=20\sqrt{3}$.
Kết hợp với tổng trở, ta có đáp án $C$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: tổng trở của mạch là $Z=40 \Omega$.
Mà lại có $\sqrt{3}.Z_{L}=R$, hoặc $R=\sqrt{3}.Z_{C}$.
Do đó $R=20\sqrt{3}$.
Kết hợp với tổng trở, ta có đáp án $C$.
Không thể là R và L vì khi đặt HĐT 1 chiều thì không có dòng điện
Chọn C
 
Không thể là R và L vì khi đặt HĐT 1 chiều thì không có dòng điện
Chọn C
Phải nói là: không chọn $B$ được vì, nếu mạch có R, L thì khi đặt vào 2 đầu mạch hiệu điện thế một chiều thì vẫn có dòng điện chạy qua.
Còn nếu có R, C nối tiếp thì dòng điện một chiều đi qua.
 
Theo ý kiến của mình, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này bị dở hơi, vì sau khi đọc xong đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lướt qua 4 đáp án là ta có thể chọn ngay đáp án:)
Hiển nhiên khi đặt dòng điện không đổi vào mạch có tụ thì không có dòng điện chạy qua.
Nếu đáp án không lộ như trên thì chỉ động não tí là suy ngay đáp án.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
kt1996 Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng, lúc ấy tìm $U_{R}$ và $U_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm giá trị lớn nhất của công suất tiêu thụ trong mạch AB ? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm $R$ để trong mạch xảy ra cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức $i=4 \cos^2\omega t$ Bài tập Điện xoay chiều 25
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
thoheo Tìm nhận xét đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
E Tìm số chỉ của vôn kế Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top