Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn...

Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1, t2, t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn x1=x2=-x3=6cm. Tìm biên độ
A. 12cm
B. 8cm
C. 16cm
D. 10cm
 
4234


Bạn giải như này nè!!
t3 - t1= T/2
Phi 31 = omega .(t3-t1) (1)
Phi 32= omega(t3-t2) (2)
Lấy (2) chia (1) => phi 31/ phi 32 =3
=> phi 32=pi/3
=> phi 21=2pi/3
=>phi 21/2 =pi/3
cos(pi/3) =6/A => A=12
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tritanngo99 Một vật dao động điều hòa $x=4sin(\pi t+\frac{\pi}{4})$(cm). Lúc $t=0,5s$ vật: Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Cố định một điểm trên lò xo cách đầu cố định của lò xo bao nhiêu để biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 13
0 Hãy tìm $A_{3}, \varphi$ để ba vật khi dao động cùng nằm trên một đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 3
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
N Trong thời gian một chu kì dao động vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 1
D Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động. Bài tập Dao động cơ 2
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
M Một vật có khối lượng $m=200g,$ dao động điều hòa với tần số $f=2Hz$.... Tính $A$. Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Một con lắc lò xo có độ cứng $k=10N/m$, vật nhỏ khối lượng $m=100 (g)$ đang dao động điều hoà theo p Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Vị trí cân bằng mới của vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là? Bài tập Dao động cơ 3
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
phạm thị thúy quỳnh Áp lực của m lên vật M khi chúng ở trên vị trí cân bằng một đoạn là 4,5cm Bài tập Dao động cơ 1
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
NguyenMinhAnh Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì 2 vật cách xa nhau một đoạn là: Bài tập Dao động cơ 1
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Động năng vật một cực đại và bằng W thì động năng vật hai là? Bài tập Dao động cơ 4
A Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v= $2\pi $ cm/s thì vật cách VTCB một khoảng là Bài tập Dao động cơ 2
lehuy2561997 Thời gian vật đi một đoạn 27,5 cm là Bài tập Dao động cơ 3
BackSpace Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là? Bài tập Dao động cơ 7
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Vật m bắt đầu chịu tác dụng của lực F khi nó cách O một đoạn Bài tập Dao động cơ 8
dhdhn Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là? Bài tập Dao động cơ 5
inconsolable Khi biên độ của vật một nửa giá trị cực đại thì $A_2$ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
T Kể từ t=0, lần thứ 203 vật cách VTCB một đoạn 2 cm là? Bài tập Dao động cơ 3
L Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một li độ: Bài tập Dao động cơ 8
tung113311 Người ta đưa vật đến vị trí cách đầu A một đoạn lo nhỏ nhất là bao nhiêu rồi thả nhẹ ? Bài tập Dao động cơ 0
LeLinh Khoảng thời gian ngắn nhất để một nửa động năng của vật nặng chuyển chuyển thành thế năng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
N Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng Bài tập Dao động cơ 2
HuyGooner Thời gian ngắn nhất để 2 vật dđ điều hòa cách nhau một khoảng xác định? Bài tập Dao động cơ 3
adamdj Thả một vật nhỏ $m_2= 20g$, rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với vật $m_1$ ? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau bao lâu vật nặng lại cách VTCB một khoảng như cũ? Bài tập Dao động cơ 7
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
H Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật về một phía.Lấy $\pi^2=10$, khi lò xo giãn cực đại lần đầu t Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tại $W_d=W_t$ thì một vật rơi thẳng đứng và dính vào vật. Tốc độ của hệ khi qua VTCB là? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Tại $W_d=W_t$ thì một vật rơi thẳng đứng và dính vào vật. Tốc độ của hệ khi qua VTCB là? Bài tập Dao động cơ 14
kiemro721119 Một vật khối lượng M được treo trên trần nhà bằng sợi dây nhẹ không dãn. Phía dưới vật M có gắn một Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thỳ hai vật cách xa nhạu một đoạn Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top