Thời gian mà vận tốc tức thời của phần tử tại I không nhỏ hơn vận tốc cực đại của pt tai M là:

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang,đang có sóng dừng ổn định trên dây, N là điểm nút, B là điểm bụng gần nhất. M là một điêm giữa B va N sao cho $BM=2MN$, I là trung điểm của BN. Chu kì dao động của B là $0,5s$. Trong một chu kì sóng. Khoảng thời gian mà vận tốc tức thời của phần tử tại I không nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử tại M lả:
A. $\dfrac{1}{8}$ s
B. $\dfrac{1}{4}$ s
C. $\dfrac{1}{3}$ s
D. $\dfrac{1}{6}$ s
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang,đang có sóng dừng ổn định trên dây, N là điểm nút, B là điểm bụng gần nhất. M là một điêm giữa B va N sao cho $BM=2MN$, I là trung điểm của BN. Chu kì dao động của B là $0,5s$. Trong một chu kì sóng. Khoảng thời gian mà vận tốc tức thời của phần tử tại I không nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử tại M lả:
A. $\dfrac{1}{8}$ s
B. $\dfrac{1}{4}$ s
C. $\dfrac{1}{3}$ s
D. $\dfrac{1}{6}$ s
Bạn chú ý khi gõ phân số, dùng lệnh \dfrac để soạn nhé!
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang,đang có sóng dừng ổn định trên dây, N là điểm nút, B là điểm bụng gần nhất. M là một điêm giữa B va N sao cho $BM=2MN$, I là trung điểm của BN. Chu kì dao động của B là $0,5s$. Trong một chu kì sóng. Khoảng thời gian mà vận tốc tức thời của phần tử tại I không nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử tại M lả:
A. $\dfrac{1}{8}$ s
B. $\dfrac{1}{4}$ s
C. $\dfrac{1}{3}$ s
D. $\dfrac{1}{6}$ s
Xét các điểm trên NB, ta dùng công thức tính biên độ khi có sóng dừng.
$A_M=A_bsin\dfrac{2\pi MN}{\lambda}=\dfrac{A_b}{2}$
$A_I=A_bsin\dfrac{2\pi NI}{\lambda}=\dfrac{A_b\sqrt 2}{2}$
Khi đó tốc độ cực đại của phần tử tại M là $v_M=\dfrac{A_b}{2}\omega$
nên phần tử tại I có tốc độ bằng tốc độ cực đại của phần tử tại M tương ứng với
$v_I=\dfrac{v_Imax}{\sqrt2}\Leftrightarrow x_I=\dfrac{A_I}{\sqrt2} \Rightarrow t=4.\dfrac{T}{8}=\dfrac{T}{2}=\dfrac{1}{4}s$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ của C là Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Khoảng thời gian trong một chu kì mà vận tốc tức thời tại I lớn hơn tại vận tốc cực đại tại M Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Thời gian M đạt tới VTCĐ Bài tập Sóng cơ 2
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
A Thời gian 0,2 giây thì thời gian $u_M.u_N<0$ là Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Đình Huynh Thời gian sóng truyền từ O đến M là: Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
L Thời gian để biên độ tại M là A??? Bài tập Sóng cơ 2
lannhi Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Thời gian ngắn nhất để $O,P,Q$ lại thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Sóng cơ 6
truongpham97 Quãng đường đi được trong thời gian 2t Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
Xiwang Thời gian ngắn nhất là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
Iukk Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 7
L Thời gian ngắn nhất để điểm N đến vị trí cân bằng là: Bài tập Sóng cơ 2
hongmieu Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là Bài tập Sóng cơ 0
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất Bài tập Sóng cơ 29
N Sau thời gian 3s sóng đã truyền được Bài tập Sóng cơ 2
D Độ lệch pha tại điểm M sau thời gian 1s là? Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Thời gian thấp nhất M hạ xuống thấp nhất. Bài tập Sóng cơ 1
daodongco Thời gian ngắn nhất điểm M ở VT $\dfrac{\lambda}{4}$ là Bài tập Sóng cơ 9
ferollsan Thời gian ngắn nhất để điểm $M$ hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 8
H Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 2
__Black_Cat____! Khỏang thời gian ngắn nhất sau đó $M$ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn $500\sqrt{2}cm/s^2$ là Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất ? Bài tập Sóng cơ 4
P Khoảng thời gian ngắn nhất điểm $M$ hạ xuống thấp nhất. Bài tập Sóng cơ 1
H Tính tốc độ truyền sóng khi biết khoảng thời gian li độ và biên độ bằng nhau Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top