Tức thời Điện dung của tụ có giá trị là

Bài toán:
Một đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần $R= 32\Omega $ và tụ C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều ổn định có tần số f= 50 Hz. Kí hiệu $u_{R}$ , $u_{C}$ tương ứng là điện áp tức thời 2 đầu phần tử R và C. Biết rằng $625u_{R}^{2}+ 256u_{C}^{2} = 1600^{2}$. Điện dung của tụ là:
Ai chỉ mình hướng làm với
 
Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta suy ra :$$(\dfrac{u_{R}}{64})^{2}+(\dfrac{u_{C}}{100})^{2}=1$$
Suy ra :$U_{0R}=64 V$ $U_{0C}=100 V$ vì $u_{R}\perp u_{C}$

$\Rightarrow I=\sqrt{2} A$
$\Rightarrow Z_{C}=50 \Omega $
$\Rightarrow C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi } F$
 
Chỉ cần nhớ khi cho giá trị tức thời của một vài dữ kiện nào đó và để ý nó có liên hệ đặc biệt nào với nhau không
Ở đây $u_{R}=U_{OR}\cos(\omega t + \varphi )$
$u_{C}=U_{OC}\cos(\omega t + \varphi + \dfrac{\pi }{2})=U_{OC}sin(\omega t + \varphi )$
$\Rightarrow (\dfrac{u_{R}}{U_{OR}})^{2}+(\dfrac{u_{C}}{U_{OC}})^{2}=1$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
G Dung kháng của tụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 3
please help Điện dung của tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
T MPĐ Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
N Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
phatthientai Điện dung của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị điện dung của tụ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
M f biến thiên Thay đổi f để điện dung của tụ điện đạt giá trị cực đại thì f giá trị là. Bài tập Điện xoay chiều 6
L Giá trị của $L_{1}$ và điện dung C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Tìm điện dung của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 5
little_bobanh L biến thiên Giá trị của $L_1$ và điện dung C lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Broly Điện dung của tụ và điện trở có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ điện bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Điện dung C của tụ là : Bài tập Điện xoay chiều 2
hongmieu Điện dung của tụ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 C biến thiên Điện dung của tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 5
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
__Black_Cat____! C biến thiên Cho mạch điện $RLC$, tụ điện có điện dung $C$ thay đổi. Điện áp hiệu dụng của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
lkshooting C biến thiên Thay tụ $C_1$ bằng tụ $C_2$ thì cường độ dòng điện ko đổi. Điện dung của tụ $C_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 L biến thiên $L$ biến thiên. Cho $R$, chỉnh $L$ để $U_{L_{max}}$. Tính dung kháng của tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 1
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
khanhtrinh97 Tụ điện khi mắc thêm có điện dung là: Bài tập Điện xoay chiều 2
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
cuonghp96 C biến thiên Điện dung C có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 4
highhigh Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
S Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin L biến thiên Khi thay đổi L điện dung C có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
tandatinfotech Độ tự cảm L và điện dung C là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch NB đạt cực đại thì điện dung tụ C bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 3
triminhdovip137 L biến thiên Điện dung C có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện trở $R_{3}$ và tụ điện dung C là Bài tập Điện xoay chiều 5
triminhdovip137 Lệch pha Tìm $R_2$ và điện dung C Bài tập Điện xoay chiều 2
T Để điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB không phụ thuộc R thì giá trị điện dung C là Bài tập Điện xoay chiều 1
levietnghials Lệch pha Biết hiệu điên thế hiệu dung hai đầu tụ điện là $100V$.$U_o$ có giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Khi dung kháng là $200 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $100\sqrt{2} V$. Giá Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top