Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng

Bài toán
Thí nghiệm Young về giao thoa a/s. Nếu ta tăng độ rộng của 1 trong 2 khe lên, giữ nguyên các đk khác thì:
A. Khoảng vân thay đổi
B. Vị trí của các vân sáng thay đổi
C. Độ sáng của các vân thay đổi
D. Hệ giao thoa không đổi
 
Độ sáng các khoảng vân thay đổi do khi tăng độ rộng của một trong hai khe lên thì một nguồn giữ nguyên một nguồn thì thay đổi thành
$S_{1}=2A\cos(\omega t+\phi )$
$S_{2}=A\cos(\omega t+\phi')$
$A \leq A_{TH}\leq 3A$
Đó là lí do vân tối sáng lên vân sáng sáng hơn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Độ sáng các khoảng vân thay đổi do khi tăng độ rộng của một trong hai khe lên thì một nguồn giữ nguyên một nguồn thì thay đổi thành
$S_{1}=2A\cos \left(\omega t+\phi \right)$
$S_{2}=A\cos \left(\omega t+\phi'\right)$
$A \leq A_{TH}\leq 3A$
Đó là lí do vân tối sáng lên vân sáng sáng hơn
Chỉ là tăng độ rộng 1 trong 2 khe thôi bạn nhé. Chưa nói là lên bao nhiêu lần nên không thể hiểu cường độ nó tăng gấp đôi được.
Bài này chỉ cần hiểu thay đổi cường độ chùm sáng tới. Như vậy độ sáng của các vân thay đổi!
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top