Định luật nào?

Định luật nào biểu thị quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và tốc độ biến thiên từ thông qua một mạch?
 

Quảng cáo

Top