Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiếc suất môi trường vào

Câu hỏi
Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiếc suất môi trường vào
A. Màu của môi trường
B. Bước sóng của ánh sáng
C. Màu của ánh sáng
D. Lăng kính mà ánh sáng đi qua
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
kiemro721119 Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về Lí thuyết Sóng ánh sáng 3

Quảng cáo

Top