Một quả bóng được thả tự do với vận tốc ban đầu bằng không và ở độ cao Ho trên mặt đất. Sau khi...

Một quả bóng được thả tự do với vận tốc ban đầu bằng không và ở độ cao Ho trên mặt đất. Sau khi chạm đất, bóng nảy lên độ cao H1. Quá trình nảy lặp lại liên tục cho đến khi chiều cao nảy quá nhỏ để có thể quan sát được.
1) Tính hề số hồi phục Cr theo Ho và H1. Với Cr được định nghĩa là tỉ số giữa tốc độ của bóng ngay sau va chạm so với tốc độ của bóng ngay trước va chạm.
2) Xác định tổng quãng đường mà quả bóng đi đươc theo Ho và Cr
3) Tìm tổng thời gian mà quả bóng di chuyển theo Ho và Cr
+ Giả sử:
Cr là hằng số trong suốt quá trình nảy
Thời gian tiếp xúc giữa bóng và mặt đất là không đáng kể
Sức cản không khí là không đáng kể
 

Quảng cáo

Top