Trong những trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều

Câu hỏi
Trong những trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều
A. Độ lớn gia tốc góc không đổi
B. Độ lớn tốc độ góc không đổi
C. Độ lớn gia tốc hướng tâm không đổi
D. Độ lớn của tốc độ dài không đổi
 
Trong những trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều
A. Độ lớn gia tốc góc không đổi
B. Độ lớn tốc độ góc không đổi
C. Độ lớn gia tốc hướng tâm không đổi
D. Độ lớn của tốc độ dài không đổi
Chọn phương án A.
Vật quay biến đổi đều (nhanh dần đều hay chậm dần đều) là chuyển động quay có gia tốc góc không đổi.
Phương án B sai vì độ lớn tốc độ góc không đổi là chuyển động quay đều.
Phương án C, D sai vì đó không phải đặc trưng trong chuyển động của vật quay mà là của chất điểm chuyển động trên quỹ đạo cong hoặc chuyển động của phần tử thuộc vật quay.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Cho em hỏi về lực ma sát trong chuyển đông lăn Lí thuyết Động lực học vật rắn 5
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top